logo

Benjamin Creme

Creme

Benjamin Creme, født i Glasgow, Skottland i 1922, begynte å studere kunst i ung alder, og utviklet seg til en dyktig kunstmaler innen 'modernistisk' stil. Han opprettet vennskap og samarbeidet med mange av datidens ledende skikkelser innen britisk kunst, musikk og litteratur. Maleriene hans har vært utstilt i mange av de høyt ansette galleriene. I løpet av sine yngre år studerte Creme også forskjellige aspekter av esoterisk filosofi, i hovedsak den lære som ble utgitt på slutten av 1800-tallet gjennom Helena Blavatsky og Det Teosofiske Samfunn, og senere gjennom Alice A. Bailey. Selv om denne lære førte til at han begynte å tro at 'Visdommens Mestre' eksisterer (en gruppe fullkommengjorte mennesker som ivaretar den guddommelige planen for denne planeten), så kom det likefullt som en total overraskelse på ham da han i 1959 ble kontaktet av en av Mestrene. Han ble blant annet fortalt at Kristus, Mestrenes Mester, ville vende tilbake i løpet av ca. 20 år, og at han (Creme) kunne spille en rolle i denne hendelsen hvis han valgte å akseptere det. I 1972, mer enn et tiår senere, begynte Creme en periode med krevende trening under sin Mesters veiledning. Dette var for å forberede ham på hans fremtidige oppgave: å bekjentgjøre tilsynekomsten av Verdenslæreren Maitreya for en skeptisk verden. Cremes telepatiske kontakt med sin Mester ble kontinuerlig og umiddelbar. Denne kontakten ga ham tilgang på oppdatert informasjon om Maitreyas tilsynekomst, samt den totale overbevisningen som krevdes for å presentere denne historien. Denne telepatiske prosessen var ikke relatert til mediumisme eller kanalisering. På forespørsel begynte Creme fra 1975 å holde foredrag i Europa. I 1980 snakket han i løpet av sin første USA-tur til fulle auditorier i mange store byer.  Bare i USA er han blitt intervjuet i mer enn 300 radio-og TV program. Grupper rundt omkring i verden som formidler hans budskap har oversatt og publisert Cremes bøker om tilsynekomsten av Maitreya. Disse bøkene er blitt oversatt til mange språk. Creme var også redaktør for Share InternationalShare International, et månedlig tidsskrift som fokuserer på de politiske, økonomiske, sosiale og åndelige forandringene som nå skjer globalt. Dette tidsskriftet leses i 70 land. Creme mottok ikke honorar for sitt arbeid og fremsatte ingen påstander om egen åndelig status. "Min oppgave", sa Creme, "har vært å gjøre den første tilnærming overfor offentligheten for å skape et klima av håp og forventning. Hvis jeg kan klare det, vil jeg være godt fornøyd." Benjamin Creme bodde i London, var gift og hadde tre voksne barn.

Spesiell kunngjøring

Det er med sorg Share International melder at Benjamin Creme, britisk kunstner, forfatter og foredragsholder, er død. Han døde fredfullt 24. oktober 2016 i sitt hjem i London med familien rundt seg.

Gjennom arbeidet som hovedredaktør i Share International magasinet, som forfatter av mange bøker og som internasjonal foredragsholder, har Benjamin Creme vært en inspirasjon i verden ved å presentere informasjon om tilsynekomsten av verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre. Med bakgrunn i Den tidløse visdomslære gitt til verden av Helena Blavatsky, medstifter av Teosofisk Samfunn, og Alice Baileys esoteriske lære, har han utvidet og à jourført denne eldgamle kunnskapen.

Benjamin Creme arbeidet under oppsyn av en av Visdommens Mestre og viet de siste 40 årene av livet til arbeidet for tilsynekomsten av verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre og inspirerte gjennom dette hundretusenvis av mennesker over hele verden. Han startet sitt offentlige arbeid i 1975. Fra 1979 holdt han foredrag over hele verden og stoppet først da han var 90 år gammel.

I 1974 introduserte han Transmission meditasjon – en ny gruppemeditasjon som både er en metode for personlig utvikling og en måte å tjene verden på.

Benjamin Creme hadde følt seg uvel lenge, men fortsatte på sin sedvanlige modige, målbevisste og humoristiske måte. Livet hans var et ekstraordinært liv viet til tjeneste. Han brakte håp til de millioner som har hørt og blitt berørt av budskapet om verdenslærerens umiddelbart forestående tilsynekomst og verdenstransformasjonen som vil følge ved skapelsen av rettferdighet og fred gjennom fordeling av ressursene.

Hans arbeid med å forberede veien for Maitreya vil fortsette gjennom de mange gruppene rundt i verden som har viet seg til denne oppgaven.På det internasjonale nettstedet ligger det nå en rekke TV-intervjuer ogBCreme foredrag med Benjamin Creme, fra tidsrommet 1982 - 2006. Se førstesiden under Benjamin Creme. (ikke bruk menyknappen). Alle disse kan sees direkte fra skjermen og trenger ikke lastes ned.

Økonomisk urettferdighet og sosial omveltning; er rettferdig fordeling av ressursene svaret?
Benjamin Creme, intervjuet av Monte Leach

De giftige markedskreftene.

Et intervju med Mesteren - gjennom Benjamin Creme, av Patricia Pitchon og Brian James