logo


Alternativmesse i Bergen
Hotel Radisson Blue, Bryggen
8. - 10. mars 2024

Minikurs i Transmission meditasjon


Fredag 8. mars kl.16, rom 2

Menneskenes relasjon til kosmos - Utviklingsveien videre (foredrag)


Lørdag 9. mars kl.13, rom 1

Ny tid - Ny bevissthet (foredrag)


Søndag 10. mars kl.13, rom 1

Vi har stand nr. 73 på messen.