logo


Alternativmesse i Bergen
Hotel Radisson Blue, Bryggen
8. - 10. mars 2024

Minikurs i Transmission meditasjonFredag 8. mars kl.16, rom 2

Menneskenes relasjon til kosmos - Utviklingsveien videre (foredrag)Lørdag 9. mars kl.13, rom 1

Ny tid - Ny bevissthet (foredrag)Søndag 10. mars kl.13, rom 1


Vi har stand nr. 73 på messen.