Hvem er Maitreya?

En gradvis fremtreden

Kunngjøringsdagen

Sammedrag av hendelser

Maitreyas fremtreden i Nairobi, Kenya -Journalist Job Mutungis vitneprov

Han har vært ventet i generasjoner av alle de store religionene. Kristne kjenner ham som Kristus, og venter hans nært forestående tilbakekomst. Jødene venter på ham som Messias, hinduene venter på Krishna, buddhistene venter Ham som Maitreya Buddha og muslimene ser fram til at Imam Mahdi skal komme. Navnene kan variere, men mange tror at de alle refererer til ett og samme individ: Verdenslæreren, som har navnet Maitreya. Maitreya er lederen for vår planets Åndelige Hierarki. Innen Hierarkiet innehar han embetet som Verdenslærer, og kalles i østen Bodhisattvaen, i vesten Kristus.

Han foretrekker å bli kjent ganske enkelt som læreren, og har ikke kommet som noen religiøs leder eller for å danne en ny religion, men som en lærer og veileder for alle, enten de er troende eller ikke. I vår tid med store politiske, økonomiske og sosiale kriser vil Maitreya inspirere menneskeheten til å se seg selv som en familie, og til å skape en sivilisasjon som bygger på fordeling av ressursene, økonomisk og sosial rettferdighet og globalt samarbeid.   Han vil rette en oppfordring til oss om å gå til aksjon for å redde de millioner av mennesker som hvert år sulter i hjel i en verden med overflod. Maitreya anbefaler en sosial omprioritering, slik at tilstrekkelig mat, husly, klær, undervisning og helsetjenester blir universelle rettigheter. Inspirert av Maitreya kommer menneskeheten selv til å gjøre de nødvendige forandringer og skape en mer rettferdig verden for alle.

En gradvis fremtreden

De seneste årene har informasjonen om Maitreyas tilsynekomst hovedsakelig kommet fra Benjamin Creme, en britisk kunstner og forfatter, som har skrevet og holdt foredrag om denne hendelsen siden 1974. I følge Creme kom Maitreya i juli 1977 fra Sitt tilholdssted i Himalaya, da han var minst ventet, "som en tyv i natten." Siden har han oppholdt seg i London, som en tilsynelatende vanlig mann, opptatt av nåtidens politiske, sosiale og økonomiske problemer. Hans virkelige identitet er kjent av relativt få. For ikke å krenke menneskenes frie vilje, fremtrer han gradvis inntil han fremstår i full offentlighet. Siden mars 1978 har han stått fram som en talsmann i det indisk-pakistanske samfunn i London. Han er ikke en religiøs leder, men en veileder i ordets videste forstand, og viser vei ut av den eksisterende verdenskrisen. Ifølge esoterisk lære manifesterte Maitreya seg for 2000 år siden ved å overskygge sin disippel Jesus, nå Mesteren Jesus. Denne gangen har Maitreya kommet Selv. Som en moderne mann opptatt av nåtidens problemer, har Maitreya arbeidet på mange plan for å forberede menneskeheten på hans faktiske tilstedeværelse blant oss. Hans ekstraordinære energier har stimulert til dramatiske endringer på mange fronter, blant annet kommunismens fall i Sovjetunionen, avskaffelsen av apartheid i Sør-Afrika, gjenopptagelsen av vennskapelige forbindelser mellom Øst og Vest, grasrotbevegelsenes økende innflytelse og et verdensomspennende fokus på miljøvern. Utad har han møtt grupper av journalister og innflytelsesrike ledere innen alle felt, informert dem om sine løsninger på dagens presserende problemer, og om hvilken rolle disse menneskene kan komme til å spille i tiden som kommer. Siden 1988 har Maitreya fremstått mirakuløst over hele verden, hovedsakelig for grupper av ortodokse religiøse. Han har med enkle ord presentert de åndelige lovene som styrer våre liv. Gjennom en stadig tiltagende forekomst av tegn og åndelige manifestasjoner, nå vidt rapportert i media, har han rørt ved hjertene til millioner av mennesker, og forberedt dem på sin nært forestående tilsynekomst.

Kunngjøringsdagen

"Når du ser Maitreya, vil du oppleve at han snakker direkte fra sitt hjerte til ditt. Det han har å si, vil gi gjenklang i ditt hjerte. Det vil synes så rent, så absolutt essensielt, sant og riktig. Du vil ikke ha noen vanskelighet med å akseptere det han sier fordi det vil treffe kjernen i ditt innerste vesen. Derfor er det forventet at straks han snakker åpent til verden, vil det ikke være lenge før Kunngjøringsdagen inntreffer". Benjamin Creme

På et så tidlig tidspunkt som mulig, vil Maitreya tilkjennegi sin sanne identitet. På Kunngjøringsdagen vil det internasjonale radio- og fjernsynsnettet bli koblet sammen, og Maitreya vil bli invitert til å tale til hele verden. Vi vil se ansiktet hans på skjermen, men hver av oss vil høre ordene hans innvendig (telepatisk) på vårt eget språk når Maitreya mentalt overskygger hele menneskeheten samtidig. Også de som ikke ser ham på fjernsyn, kommer til å oppleve dette. Samtidig vil det finne sted hundretusener av spontane mirakuløse helbredelser rundt omkring i verden. På denne måten vil vi vite at denne mannen i sannhet er Verdenslæreren for hele menneskeheten. Dette vil innlede Hans åpne virke som Verdenslærer for Vannmannens tidsalder og bli startsignalet for Mestrenes framtreden. Så snart Maitreya selv har stått fram, vil han begynne å introdusere de andre Mestrene for menneskeheten.

 Sammendrag av hendelser

Informasjonen om Maitreyas tilsynekomst har blitt presentert for offentligheten siden 1974 av Benjamin Creme. Følgende oppsummering er et kort sammendrag av viktige begivenheter i løpet av disse årene:

8. juli 1977: Maitreya forlater sitt senter i Himalaya.

19. juli 1977: Ankommer London og bosetter seg i Brick Lane-området.

6. sept. 1977: Første budskap fra Maitreya gjennom Creme under et offentlig foredrag.

1978: Fjernsynsfilm laget om Maitreya og det asiatiske lokalsamfunnet i London, men aldri vist.

Januar 1979: Maitreya gir sitt første offentlige foredrag (som medlem av det asiatiske samfunnet).

16. feb. 1980: Maitreyas femte offentlige foredrag, ca. 1000 tilhørere.

19. april 1980: Sjette offentlige foredrag, til 800 mennesker. Interesse fra den lokale presse.

7. feb. 1981: Maitreya intervjuet (inkognito) i radio for første gang.

19. juli 1981: TV-sending med innslag med Maitreya (inkognito). Maitreyas foredrag øker i hyppighet til hver 14. dag.

21. okt. 1981: Radiosending med Maitreya (inkognito).

7. nov. 1981: Maitreyas foredrag øker til en gang i uken.

April 1982: Creme organiserer en verdensomspennende offentlig kampanje med helsides avisannonser som kunngjør Kristus' tilstedeværelse.

1982: Creme kunngjør på en pressekonferanse i Los Angeles at Maitreya holder til i London og at han vil stå fram hvis han blir invitert  av media til å gjøre det. Dessverre ga media ingen respons.

1982-1985: Frilansjournalister forsøker å 'finne' Maitreya.

31. juli 1985: 22 journalister som representerer media fra Øst og Vest samles i Brick Lane i håp om å få kontakt med Maitreya. Denne symbolske handlingen gjør det mulig for Maitreya å begynne en mer åpen fase av Sin tilsynekomst.

Jan. 1986: Maitreya blir intervjuet og filmet av BBC over flere måneder. BBC gir løfte om presseoppslag om Maitreya, men trekker dette siden tilbake.

Feb. 1987: Maitreya begynner å ha møter med journalister, rangspersoner, politikere, diplomater etc. som på forhånd er blitt invitert.

26. feb. 1987: Maitreya blir intervjuet av CNN. Intervjuet ble aldri sendt.

1987: Maitreya etablerer sin ashram i India og flytter sin base i London.

Aug. 1987: Creme meddeler: " I løpet av de neste tre, fire månedene vil Maitreya arbeide intensivt for å skape et avgjørende vendepunkt innen internasjonale relasjoner." Mindre enn en måned senere kom gjennombruddet i de politiske forhandlingene mellom USA og Sovjet, fulgt av nedrustningsavtalen i desember, noe ingen hadde trodd var mulig.

1988: Maitreya fremstår, både i fysisk form og i drømmer, for verdensledere og vanlige borgere i mange land.

April 1988: Gjennom en nær medarbeider begynner Maitreya å gi hovedtrekkene av sin lære, i tillegg til forutsigelser og kommentarer til verdensbegivenhetene - publisert i Share International og distribuert over hele verden gjennom pressemeldinger.

11. juni 1988: Maitreya fremstår mirakuløst "ut av det blå" framfor 6000 mennesker på et bønnemøte i Nairobi, Kenya. Forsamlingen gjenkjenner ham umiddelbart som 'Jesus Kristus' og 30 - 40 av de tilstedeværende blir helbredet for alvorlige kroniske sykdommer. Fotografier og rapporter fra hendelsen blir vist av CNN og internasjonalt media (i England av The Guardian, The Sun, BBC Radio 4). Her er skildringen av denne begivenheten slik journalist Job Mutungi i Kenya Times beskrev den. Intervju med Mary Akatsa som ledet bønnemøtet.

1988: Under sitt offentlige foredrag, der han også kom med oppfordringer om å forandre samfunnet, begynner Maitreya å snakke om sjelens natur, virkeligheten, og for første gang også om seg selv og sin misjon.

1988: Maitreya begynner å manifestere 'lyskors'.

21-22. april 1990: Historisk konferanse, 200 rangspersoner (kongelige, ambassadører, diplomater, forskere, politikere, religiøse representanter) og 40 journalister blir invitert til en weekend-konferanse ledet av Maitreya.

1990: Dokumentarfilm laget, hvor Maitreya snakker om sine planer og sin lære. Akseptert av et større amerikansk TV-selskap, men aldri vist.

1990: De første rapportene om Maitreya manifestert som en ‘mystisk haiker’ dokumentert i New Zealand.

Sept. 1991: Maitreya begynner å stå fram for større grupper av fundamentalistisk religiøse over hele verden, samtidig lader han vannkilder i nærheten med helbredende egenskaper. Slike vannkilder har til nå blitt oppdaget i Mexico (Tlacote), Tyskland (Nordenau) og India (Nadana)og har tiltrukket seg hundretusener av besøkende (Se oversikt over Maitreyas verdensomspennende framtredener).

Juni 1994: Maitreya aksepterer en invitasjon til det første fjernsynsintervjuet for et større amerikansk TV-selskap. Datoen vil bli bestemt av Maitreya.

Mai 1995: Cremes Mester avslører: "Tidspunktet for Maitreyas tilsynekomst er blitt fastsatt. Verden vil få se ham omgående."

21. sep. 1995: Maitreya manifesterer mirakelet med tempelstatuer som drikker melk.

8. nov. 1995: Første lyskors i Knoxville manifestert av Maitreya.

2001: Maitreya manifesterte på mirakuløs måte sitt 'håndavtrykk' på et baderomsspeil i Barcelona, Spania. Ved hjelp av ‘hånden' kan hjelp fra Maitreya påkalles, innen de begrensninger den enkeltes karma setter.

12. desember 2008: Benjamin Creme kunngjør gjennom en pressemelding at et stort, skinnende, 'stjerneliknende' himmelobjekt snart vil bli synlig over hele verden. Det bærer bud om Maitreyas nært forestående første TV-intervju. Fra januar 2009 og til nå har rapporter om observasjoner av 'stjernen' kommet fra hele verden. De er blitt publisert i Share International, på YouTube og i media.

Januar 2010 - dags dato: Maitreya har gitt en rekke direktesendte TV-intervju på amerikansk fjernsyn, dog uten å bruke navnet Maitreya. Etter hvert vil han også bli intervjuet i Japan,  Europa og andre steder. Dette vil lede frem til Kunngjøringsdagen, hvor alle fjernsynsnettverk vil bli koblet sammen via satelitt og han vil bli invitert til å snakke til hele menneskeheten samtidig. (se Kunngjøringsdagen)

 

 

I løpet av årene har han stått frem for utallige mennesker, enten i drømmene deres, i visjoner, eller i en fysisk kropp. Utseendet kan variere etter omstendighetene og den/de personene han fremstår for. Beskrivelsene og reaksjonene kan derfor variere. Avhengig av hvilke tradisjoner og forventninger som preger den enkeltes forestillinger om en framtidig Lærer, prøver han alltid å fremstå i en form og på en måte som innbyr til gjenkjennelse. Hør Benjamin Creme: Maitreya's Outward Emergence Oversikt over Maitreyas verdensomspennende fremtredener Maitreyas framtreden i Nairobi i 1988  Maitreya redder journalist i Afghanistan Den mystiske haiker Overskyggingen av Benjamin Creme Maitreyas hånd på baderomsspeil  Denne You Tube-videoen gir en oversikt over de viktigste begivenhetene i forbindelse med Maitreyas tilsynekomst, fra han kom til London i 1977 og frem til i dag: The Facts of Maitreya's Emergence and His TV Interviews.