logo
Maitreyas fremtreden i Nairobi

Framfor 6000 mennesker på et bønnemøte i Nairobi, Kenya, den 11. juni 1988, fremstår en mann 'ut av det blå'. Han forsvinner igjen på en like uforklarlig måte, idet han lover å komme tilbake med 'en krukke full med velsignelser'. 30-40 av de tilstedeværende blir helbredet for alvorlige, kroniske sykdommer. Denne hendelsen blir rapportert av BBC, CNN og i flere aviser. Dersom du ønsker det, kan du lese reportasjen i Kenya Times som beskriver denne hendelsen: Journalist Job Mutungis vitneprov. Siden har Maitreya stått frem på liknende mirakuløse måte for religiøse grupper over hele verden. Her er en oversikt over hans framtredener.Intervjuet med Mary Akatsa som ledet dette møtet

YouTube-video som beskriver denne hendelsen