logo

Maitreyas forutsigelser

Sør-Afrika

Israel/Palestina

Sovjetsamveldet

Storbritannia

USA

Mirakler

Naturkatastrofe

Lysteknologi

Børskrakk

Kunngjøringsdagen

"Ned gjennom historien har det aldri eksistert en samling av forutsigelser med en slik forbløffende presisjon som de som ble gitt av Maitreya mellom 1988 og 1991." Benjamin Creme

Forutsigelsene om verdensbegivenheter ble gitt av Maitreya  hovedsakelig for å belyse en av de viktigste åndelige lovene som styrer våre liv, loven om årsak og virkning. Det er kun ved å forstå og ved å arbeide innenfor denne loven, sier Maitreya, at vi vil kunne løse dagens sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige kriser. Fra april 1988 fram til 1991 ble det nesten hver måned gitt informasjon gjennom en av Maitreyas nærmeste medarbeidere til to London-baserte journalister. Den ble så gjort tilgjengelig for verdenspressen gjennom pressemeldinger og ble også publisert i magasinet Share International. På denne måten ble medias representanter gjort oppmerksom på at en høyst uvanlig mann befant seg i London. Maitreya forutsa med stor nøyaktighet dramatiske og uventede internasjonale hendelser uker, måneder og år før de fant sted. Kun et fåtall av disse forutsigelsene blir gjengitt her:

Sør-Afrika

I Sør-Afrika vil konfrontasjon etter hvert vike for enighet. (Share International, juni 1988) Nelson Mandela vil snart bli satt fri. (Share International, september 1988)

Den 2. februar 1990 kunngjorde president F.W. de Klerk at ANC-lederen Nelson Mandela ville bli løslatt.

Selv om det fremdeles skjer konfrontasjoner og det finnes divergerende oppfatninger, har det skjedd en indre prosess i Sør-Afrika som vil føre svarte og hvite ledere til forhandlingsbordet. (Share International, september 1988)

President de Klerk har tatt skritt i retning av forhandlinger om opphevelse av apartheid, han løslot 21 politiske fanger og gjentok at innen april 1991 skulle alle slike fanger være løslatt. (desember 1990)

Millioner av sørafrikanere deltok i valget i en historisk folkeavstemning som gjorde slutt på 342 års hvitt minoritetsstyre og brakte Nelson Mandela og hans ANC til makten. I det han innrømte tapet overfor ANC, uttalte forhenværende president F.W. de Klerk: "Jeg rekker ut hånden til Nelson Mandela i vennskap og samarbeid... En makt større enn mennesket har gitt Sør-Afrika kraften og muligheten til å bevege seg fremover i fred." (juni 94)

I et forsøk på å etablere en sann samholdsregjering utnevnte Sør-Afrikas president Nelson Mandela sin eks-kone Winnie og rivalen og Zulu-lederen Buthelezi til viseministre. Den nye regjeringen inkluderer nå veteraner fra den avgåtte hvite regjering så vel som kommunistpartiets formann Joe Slovo. (juli 94)

Israel/Palestina

Palestinerne vil få sitt eget hjemland. (Share International, juni 1988)

Krigshissende politikere på begge sider vil bli tause. (SI, november 1988)

I Israel vil statsminister Mr. Shamir snart gå av fordi han mangler støtte for sin politikk. (Share International, juli 1989)

Den 15. mars i 1990 gikk Shamirs regjering av etter et mistillitsvotum. Tidligere i uken hadde Shamir avsatt sin vise-statsminister, sosialisten Shimon Peres, som er for en dialog mellom Palestina og Israel. (april 1990)

Den israelske hæren vil, mot alle forventninger, trekke seg tilbake fra Vestbredden og Gaza. (Share International, juni 1989)

Midtøsten-forhandlingene vil utvikle seg positivt. Denne prosessen vil føre til fred og til opprettelsen av en palestinsk stat side om side med den israelske. (SI, januar 1992)

Sovjetsamveldet

Mikhail Gorbatsjov er i en vanskelig posisjon og vil bli erstattet. (Share International, oktober 1988)

I desember 1991 gikk Gorbatsjov av som president i Sovjetunionen, som var i rask oppløsning.

I Sovjetsamveldet ble mange stater holdt kunstig sammen i kommunismens navn. Kommunismen har nå mistet grepet og en dag vil alle disse statene bli uavhengige. (Share International, mars 1990)

I september 1990 hadde nesten alle de 15 sovjetrepublikkene krevd sin uavhengighet. I løpet av 1991 ble diverse traktater og avtaler undertegnet.

 Storbritannia

Maitreya tror at mange i Storbritannia ikke vil bli i stand til å betale 'poll tax'. Denne krisen vil føre til Thatcher-regjeringens fall. (Share International, september 1988)

Ved suppleringsvalget i den syd-engelske byen Eastbourne led Thatchers konservative parti et knusende nederlag etter nærmere 70 år med lokalt konservativt styre. De konservative innrømmet at det var motstanden mot poll-tax som var hovedgrunnen til deres nederlag. (desember 1990)

Til tross for Thatchers uttalelse i London Times nylig om at at hun vil satse på å bli sittende i en periode til, gjentar Maitreya at hun vil gå av innen et år og at yngre krefter vil slippe til. (SI, desember 1989)

Den 22. november 1990 overrasket Thatcher verden ved å gå av som Storbritannias statsminister. I april 1991 kunngjorde den britiske regjeringen at 'poll tax' (en form for skatt), ble avskaffet.

I skapet til det konservative parti i England finnes det mange skjelett som står for tur til å ramle ut i dagslys. Snart vil en rekke viktige konservative politikere finne sine navn brettet ut over overskriftene i avisene. De vil bli forbundet med finansielle og seksuelle skandaler. (SI, juli 1990)

Antallet skandaler som har rammet det konservative parti i England har blitt så stort at avisen The Independent publiserte et eget bilag i juli 1995 med tittelen "Skittentøyvask: En guide til skandalene fra  årene med Major". Ikke mindre enn 34 skandaler ble omtalt i pressen fra desember 1990 til juni 1995. (september 1995)

USA

Presidenten vet at hans dager er talte og bruker FN og Gulf-krisen til å vinne popularitet. En demokrat vil bli USA's neste president. (Share International, januar 1991)

Den politiske status quo led et tilbakeslag i de amerikanske valgene i november. For første gang siden 1976 valgte amerikanerne en demokrat, Bill Clinton, som sin neste president. Nederlaget til President Bush var desto mer dramatisk, gitt hans raske popularitetsfall etter å ha oppnådd 90% støtte etter Gulf-krigen.

Mirakler

Jeg vil oversvømme verden med hendelser som sinnet aldri kan forstå. (Share International, juni 1988)

Se mirakler

Naturkatastrofer

'Kontrollerte' underjordiske atomprøvesprengninger forstyrrer jordens balanse og kan og vil føre til jordskjelv. (Share International, oktober 1988)

Seismologiske beregninger foretatt av Alexei Nikolaiev, en vitenskapsmann ansatt ved Moskvas geologiske institutt, ser ut til å bekrefte sammenhengen mellom prøvesprengninger og jordskjelv. Nikolaiev og hans team hevder at deres forskning viser at til og med små prøvesprengninger forårsaker sterke rystelser så langt som 2000 km. unna. (november 1993)

"Pakistansk atomprøvesprengning kunne ha utløst det ødeleggende jordskjelvet," sier britisk forsker. (1. juni 1998) Den underjordiske prøvesprengningen og det katastrofale jordskjelvet i Afghanistan bare 48 timer senere, blir av en britisk seismolog knyttet sammen som årsak og virkning. Dr. Ted Neild fra British Geological Society er blitt sitert slik av den engelske avisen Daily Mail: "Det foreligger en teori som sier at det ene forårsaker det andre, hvis du har akkumulert belastning, så kan det få snøballen til å rulle. Det ville i så fall ikke vært første gang noe slikt har blitt foreslått."

Jordskjelv i Armenia i 1988 og i California og Kina i 1989 ble forutsagt av Maitreya. (Share International)

Dagene og nettene vil bli varmere over hele kloden. (SI, januar 1990)

Til tross for en ny rapport som fastslår at 1995 var det varmeste året i historien, har en internasjonal konferanse om globale klimaforandringer bestemt at tiltak mot problemet skal utsettes til neste år. (september 1996)

Det som har skjedd er at jordens rotasjonshastighet  har avtatt og at jorden har beveget seg nærmere solen. Dette medfører at det kan dyrkes mer mat. (Share International, mai 1989)

Scripps Oseanografiske Institutt og universitetet i San Diego i California rapporterte nylig at vekstsesongen i mange land nå er en uke lengre enn for 20 år siden. Dette er første gang at en slik forlengelse av vekstsesongen er blitt rapportert, ifølge vitenskapsmennene. (september 1996)

Lysteknologi

Fremtidens teknologi vil ikke bli basert på noe annet enn lys. Ved hjelp av kunnskap og bruk av de synlige fargene vil denne teknologien utvikle seg. Sinn, følelser og kropp vil bli helbredet. Kirurgi vil bli overflødig. (SI, april 1988)

Forsøk med over 100 pasienter med hudkreft har gitt mer enn 80% helbredelse. En intens lysstråle sendt ut fra en Paterson lampe, som nylig er blitt oppfunnet, blir brukt sammen med en lysfølsom krem som dekker kreftvevet. Kremen reagerer med lyset, kreftcellene ødelegges, og den friske huden holdes intakt. (mai 1996)

Denne teknologien, som bruker farge, lys og vibrasjon, vil bli det 21. århundrets vitenskap. Mange sykdommer vil bli kurert øyeblikkelig. (SI, januar 1990)

Kreftceller i munnen og på leppene kan noen ganger bli helbredet ved hjelp av injeksjoner av en lysfølsom substans. Ifølge J. Nauta, en nederlandsk forsker, ser dette ut til å være et godt alternativ til stråling eller kirurgi. (desember 1996) På stadig flere sykehus blir mennesker som lider av vinterdepresjoner behandlet med lys. De fleste av de pasientene som får en slik behandling, får ikke depresjoner resten av vinteren. Den nederlandske psykologen Y. Meesters konkluderer med at lysbehandling er effektiv, skjønt det finnes ingen forklaring på hvorfor den virker. (desember 1996)

Forutsigelser om tiden som kommer

Maitreya har forutsagt et internasjonalt børskrakk, som starter i Japan. Dette, sier Maitreya, vil tvinge verden til å revurdere sine prioriteringer og til å sette rettferdig og human behandling av alle foran 'profittmotivet' i konkurransen om vinning.

Dette ble forutsagt så tidlig som i 1988. (Share International, desember 1988). Det ble gjentatt i SI, mai 1989:
"Et børskrakk er uunngåelig... Dette er en boble som er i ferd med å briste."

Kommersialiseringens tid er snart forbi. Generelt sett vil aksjemarkedene, slik de nå drives, ikke ha noen plass i det nye samfunnet. (SI, mai 1989)

Kunngjøringsdagen

Når Maitreya blir invitert av verdens media, vil han stå fram i fjernsynsnettverkene og snakke til hele menneskeheten samtidig. Hver og en vil høre ham innvendig, telepatisk, på sitt eget språk. Samtidig vil det finne sted hundretusenvis av spontane, mirakuløse helbredelser.

Menneskeheten vil selv ha ansvaret for å skape en sivilisasjon med tilstrekkelig mat, klær, husly, helsetjenester og utdannelse for alle. Dette vil skje under inspirasjon og veiledning fra  Maitreya og Mestrene.

Se ellers The Promise of The Future - en oversikt over forutsigelser om tiden som kommer, gitt av Maitreya  og av Benjamin Cremes Mester.