logo

Mary Akatsa

Intervjuet av Memo Neupert

Memo Neupert: Hva skjedde den 11. juni 1988?

Mary Akatsa: Mens vi holdt på med helbredelsesmøtet, kom det plutselig en kraftig vind. Vi visste ikke hva som hadde skjedd. Og så, ut av intet, stod plutselig en mann ved siden av meg, rørte ved mitt hjerte og snakket til meg.

MN:
Hva sa han til deg?

MA: "Du er en viktig budbringer fra Gud. Jeg gir deg dette budskapet: Fortsett å be, trekk deg aldri tilbake".

MN: Hvordan reagerte folk da de så Kristus stå foran deg?

MA: Da Han kom til syne, hadde folk ingen ide om hva som hadde skjedd. Mange falt til jorden. Etter at Han hadde åpenbart seg, begynte folk å gråte og angre sine synder. Siden den dagen har folk kommet til Kawangware i store flokker, angret sine synder, fått helbredelse og blitt frelst. Det fortsetter fremdeles. Men det er ikke jeg som helbreder, det er Gud.

MN: I løpet av møtet i dag har vi sett folk løpe opp og ned en spesiell gangvei. Vi har hørt at det er Kristus som påvirker dem til å gjøre dette.

MA: Jesus sa: "Jeg har lagt Mitt klede her ved enden av denne gangveien, og alle som kommer til dette stedet, kanskje med sykdom eller demoner eller andre problemer, burde løpe langs den. Når vedkommende så kommer tilbake og ser på deg, Mami (Mary Akatsa), vil alle hans problemer, all synd og alle vanskeligheter som plaget ham være borte, og han vil siden være helbredet og frisk."

MN: Hvordan forsvant Han?

MA: Vi vet faktisk ikke helt hva som skjedde. Etter å ha holdt hånden min en stund, forsvant Han bare, innen ett minutt.

MN: Hva var det Han mente om fremtiden da Han sa at verden ikke lenger vil bestå? (som nevnt i artikkelen i Kenya Times.)

MA: Han sa aldri det.

MN: Sa Han at Han ville vende tilbake med spann fylt av velsignelser?

MA: Nei.

MN: Hva var de hebraiske ordene som Kristus fremsa som en velsignelse til gruppen? (I Job Mutungi sin artikkel feilaktig beskrevet som et edsord)

MA: Det var ikke noen besvergelse, men en beskjed ment kun for Mami.

MN: Eksisterer kledet som Kristus la igjen på stien ennå?

MA: Det er der fremdeles.

MN: Er stjernen over Mamis plass den samme som kom til syne før Kristus kom, og har den vært der siden?

MA: Ja

Se og: Maitreyas fremtreden i Nairobi

Kom Jesus Kristus til byen?
Fra Kenya Times, onsdag 22.06 - 1988. Job Mutungi, journalist i Kenya Times, sitt vitnesbyrd