logo

Share International tidsskriftet

SI_cover2010

Share International tidsskriftet

Om innholdet

Internettutgave

Spesialutgave

Gratis informasjonsavis (norsk)

SHARE INTERNATIONAL forener de to viktigste retningene innefor den nye tids tenkning, den politiske og den åndelige. Det forklarer sammenhenger og påpeker hva som ligger bak de politiske, økonomiske og åndelige forandringene som i dag skjer i verdensomspennende omfang. Det søker også å stimulere til praktisk handling for å gjenoppbygge vår verden i tråd med rettferdige prinsipper.

SHARE INTERNATIONAL dekker nyheter, hendelser og kommentarer i forbindelse med de områder som Verdenslæreren Maitreya prioriterer: tilstrekkelig tilgang på riktig mat og adekvat husly for alle, helsetjenester og undervisning som universelle rettigheter, samt tiltak som gjenoppretter den økologiske balansen.

SHARE INTERNATIONALS hovedredaktør er Benjamin Creme, britisk kunstner, futurist, esoteriker og forfatter. Han er Maitreyas "reisende ambassadør" og holder foredrag i hele verden om verdenslærerens tilsynekomst.

SHARE INTERNATIONAL utgis på engelsk i mer enn 70 land. Fullstendig utgave kommer ut på japansk, og forkortede utgaver utgis på tysk, nederlandsk, spansk og fransk. Polske og slovenske utgaver blir og av og til utgitt.

Hver utgave av SHARE INTERNATIONAL inneholder:

Omfattende informasjon om tilsynekomsten av Maitreya som verdenslærer for den nye tidsalder og artikler som omhandler Maitreyas prioriteter.

En artikkel av en Visdommens Mester.

Nyskapende tanker om dagens sentrale spørsmål: hungersnød og fattigdom, helsevern, utdannelse, politikk, økonomisk urettferdighet, fred og miljø, med mer..

Innsiktsfulle artikler av, og intervjuer med, ledende mennesker på mange forskjellige felt.

Nyheter fra organisasjoner tilsluttet FN og reportasjer om hva som skjer av positive forandringer. Artikler og reportasjer som belyser prinsippet om rettferdig fordeling av ressursene og dets nøkkelrolle for å sikre vår overlevelse på denne planeten.

Nyheter om mirakuløse hendelser som finner sted i verdensomspennende omfang: engler, lyskors, helbredende vannkilder, åpenbaringer av Madonnaen, 'stjernen' som nå sees over hele verden.....

Spørsmål & svar: Benjamin Cremes innsiktsfulle svar på forskjellige aktuelle spørsmål. 

Brev fra Share Internationals lesere som beskriver deres oppsiktsvekkende personlige opplevelser med Maitreya og Mestrene.

Artikler om svært mange forskjellige tema.

Internettutgave

En forkortet, gratis utgave av Share International legges ut på Internett hver måned og blir oversatt til flere språk. Internettutgaven blir oppdatert en måned etter at magasinet er utkommet.

Spesialutgave

En spesialutgave av magasinet Share International (på engelsk) inneholder utfyllende bakgrunnsinformasjon. Av innholdet kan nevnes: Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ, The work of the Christ, Avatars down the ages, The Gospel story and the path of initiation, m.m. Denne spesialutgaven kan bestilles fra Share Norge. Den koster kr. 40, porto inkludert.

Gratis informasjonsavis - norsk

Info_AvisDenne avisen inneholder artikler om de mange mirakuløse hendelser og politiske endringer som skjer i verden i dag, sett i lys av tilstedeværelsen av store åndelige lærere. Den inneholder informasjon om Maitreyas  tilsynekomst, hans gradvise framtreden, hans lære og oppgave, esoterisk filosofi og transmission meditasjon.
Du kan å få tilsendt eksemplarer av denne avisen til å dele ut.

NB! Dette er en avis som gir bakgrunnsinformasjon. Den kommer derfor ikke i nye utgaver.Abonnement på Share International kan bestilles fra:

Share International
P.O.Box 41877
1009 DB Amsterdam
Holland

Betalingsmåte:
    Via nettbank. Velg betaling til utlandet, altså
direkte overføring til Share Internationals bankkonto. Koder:IBAN: NL71 INGB 0001410868, BIC: INGBNL2A,
 ING Bank NV, Amsterdam Kontonr. 1410868
       Share International        Foundation. Amsterdam.
Melding til mottager: Subscription Share International.


Abonnementspris: 45 Euro pr. år (10 utgaver i året).

Artikler av en Visdommens Mester (på norsk)