logo

UFOer og kornsirkler

Svar ved Benjamin Creme

Spm: Hvilken forbindelse har UFOer med Maitreyas tilsynekomst?

B.C.: Det finnes en forbindelse. Sagt på en generell og enkel måte forbereder UFOene veien for Maitreya. De fleste UFOer som besøker denne planeten kommer fra Mars og Venus. Mars er en planet med fremragende industri og nesten alle UFOer, selv de fra Venus, er laget der. De er laget av subtil eterisk, og ikke kompakt, fysisk materie. De kan senke sin vibrasjonshastighet slik at de kommer innenfor vårt synsfelt og på den måten bli synlige i et begrenset tidsrom. Såfremt man ikke har eterisk syn ville de vanligvis vært usynlige, men for folk fra Mars,Venus og andre planeter er de synlige fordi de selv eksisterer i den samme typen materie. Dersom du reiste til Mars ville du ikke se noe, til tross for at det er flere mennesker på Mars enn på denne planeten. På det nåværende tidspunkt  ligger teknologien deres tusenvis av år foran vår, men når vi har fått den nye lysteknologien, noe som vil skje så fort planeten har ’roet’ seg, når prinsippet om rettferdig fordeling av ressursene er iverksatt og det ikke lenger føres kriger, da vil denne lysteknologien skaffe oss all den energien vi trenger direkte fra solen. Folk både på Mars, Venus og andre planeter får sin energi på denne måten. Sett fra et teknologisk synspunkt vil dette fremskynde vår utvikling kolossalt

Det finnes et stort objekt i verdensrommet som utøver sin tyngdekraft på denne planeten og trekker den litt av sin akse. Dersom dette ikke hadde blitt korrigert av våre rombrødre ville livet på jorden vært svært problematisk og det ville ført til kolossale katastrofer. De har plassert en energetisk ring av lys omkring planeten, noe som holder den på plass på sin akse, og så lenge de holder oppsyn med planeten vår er vi trygge. I den grad vårt karma tillater det, nøytraliserer de også mye av den radioaktive strålingen vi pøser ut i atmosfæren fra våre atomkraftverk. De dykker også ned i havdypene og nøytraliserer avfall som vi har dumpet der og som ellers ville drept alt liv i havet og forgiftet planeten ytterligere.

Planeten er allerede forurenset i farlig grad. Av alle sykdommer som rammer menneskeheten er forurensing dødsårsak nummer en og størsteparten av dette er radioaktiv stråling. Rådet fra Maitreya og mestrene er å stenge alle atomkjernekraftverk basert på fisjonsmetoden umiddelbart. De kunne allerede i morgen ha blitt erstattet av en trygg fusjonsprosess, noe som ville fungert som en midlertidig løsning før den kommende lysteknologien.

Spm: Sier Maitreya at det virkelig er liv på andre planeter og at det er vesener som kommer hit til Jorden bare for å beskytte oss? 

BC: Foreløpig har ikke Maitreya direkte sagt noe slikt, men nylig snakket han om andre vesener i verdensrommet som er høyt utviklede og som alltid har beskyttet menneskeheten. Alle planetene, uten unntak, er bebodd. Ut ifra min egen erfaring er UFOer absolutt reelle. Vanligvis kan vi ikke se dem fordi de normalt befinner seg på de høyere eteriske, og ikke kompakte, fysiske plan. Når vi ser dem, er det fordi de midlertidig senker fartøyenes vibrasjonshastighet slik at de kommer innenfor vårt synsfelt. De er hele tiden til stede i tusentall, til og med i millioner. De hjelper oss på mange ulike måter og uten dem ville det virkelig vært problematisk å leve på denne planeten. De nøytraliserer en stor del av den radioaktive strålingen som vi slipper ut i atmosfæren gjennom våre eksperimenter med atomkjernekraft. Selv om en prøvesprengning foregår underjordisk, fyker forurenset, giftig støv ut i atmosfæren. Romfolkene har implosjons-apparater som nøytraliserer denne radioaktive strålingen. Uten deres hjelp ville vi virkelig ha befunnet oss i en bedrøvelig tilstand. Vannet i elvene og bekkene våre ville vært udrikkelig og vi hadde bokstavelig talt vært døende. Det ville også blitt født et stort antall av deformerte barn. Alt dette er resultater av vårt misbruk av atomenergi.

Spm: Tror du vesener fra andre planeter utgjør noen fare for oss?

BC: Overhodet ikke. Deres intensjon er fullstendig vennligsinnet og faktisk ville denne planeten nå vært ubeboelig hvis det ikke hadde vært for deres hjelp. Vi står i stor karmisk gjeld til dem.

Spm: Vil rombrødrene arbeide mer åpent i verden i fremtiden?

BC: Ja, denne prosessen har allerede startet.

Spm: Hva ville Maitreya sagt om troen som hersker blant noen om en ‘konspirasjonsteori’, at det finnes slemme, så vel som snille typer som farter rundt i romskip?

BC: Spesielt i Amerika tror noen at ’ondsinnede’ romvesener kidnapper mennesker. Min informasjon er at det overhodet ikke er noen sannhet i slike påstander. Ingen blir kidnappet av våre rombrødre. Hierarkiene på de mest utviklede planetene har fullkommen kontroll over dette solsystemet. Det er mange folk som hevder at de er blitt kidnappet og eksperimentert med. Min informasjon er at dette er 100% astralt blendverk. Dem det gjelder tror selv at det er sant, akkurat som du midt i drømmen tror at den er sann. Disse påstandene kommer fra hysteriske, astrale fantasier som man tror er virkelige.

Spm: (1) Finnes det overhodet noen sannhet i de forskjellige påstandene fremsatt av folk som hevder at de er blitt kidnappet, voldtatt, operert på og eksperimentert med av romvesener? Dokumentarfilmer som nylig ble sendt viste intervju med mange personer som på alle andre måter fremsto som normale, eller i hvert fall ikke svært nevrotiske. Noen seere synes disse folkene var ganske troverdige. (2) Det viktigste spørsmålet er kanskje: hvordan kan man skille mellom reelle kontakter med rombrødrene (slik som i Adamskis tilfelle) og hysterisk fantasi? 

BC: (1) Nei. (2) Skjelneevne er vanskelig å utvikle. Astrale opplevelser som disse, oppleves som veldig reelle av dem som erfarer dem, slik drømmene våre også gjør. Uansett så er de ikke mer virkelige. Reelle kontakter med romfolk er alltid positive av natur.

Spm: Ifølge din informasjon blir både kornsirkler og lyssirkler laget av rombrødrene, de sistnevnte i samarbeid med Maitreya. Betyr dette at menneskeheten endelig vil lære å forstå sannheten om vår spesielle og mer omfattende familie?

BC: Ja, det gjør faktisk det. Det eksisterer en omfattende konspirasjon (det finnes mange slike, tro meg), men det finnes en stor konspirasjon om UFOer. De største nasjonene i verden vet at UFOene er virkelige, at de eksisterer og at de er svært avanserte romfartøy. I mange år har den spesielle avdelingen i USA som befatter seg med UFOer (en avdeling som ikke kommer inn under regjeringen, men som er en spesialavdeling), utviklet et fartøy som på mange måter er svært likt de UFO-farkostene som de har sett, arbeidet med og undersøkt.  

Alle UFOene kommer fra planeter i vårt solsystem, og teorien som er satt ut og konspirasjonen som holder den gående, er at ingen planeter i vårt solsystem, med unntak av Jorden, har liv. Dette er fullstendig feil. Faktisk kommer romfartøyene fra planeter som er mye mer utviklet enn Jorden. De fleste av romskipene man ser er laget på Mars. Selv om de er Venusiske romskip, eller fra andre planeter, så er de ofte laget på Mars. Alle Hierarkiene på de ulike  planetene er i konstant kontakt med hverandre. Dette er et solsystem og hver planet er en del av dette system. Deler av denne informasjonen vil snart bli bedre kjent. Maitreya er selvfølgelig alltid i kontakt med Hierarkiene på andre planeter og bruker dem iblant. I Australia er det for eksempel en tegning de kaller Marree-mannen, som er ca tre kilometer lang. Den er risset inn i grunnen i et ørkenområde nord for Adelaide, og de brede linjene på marken utgjør omrisset av en svært elegant skikkelse som holder en bumerang i den ene hånden. Tegningen ble laget av Maitreya og den faktiske figuren ble risset inn i grunnen av rombrødrene.

Spm: (1) Er det noen av piktogrammene som viser individer fra Mars og Venus slik at vi kan gjøre oss kjent med dem og bli mindre redde? (2) Kan du fortelle oss hvordan de ser ut?

BC: (1) Nei. (2) De ser nesten ut som oss. Mennesket er til stede overalt i skaperverket.

 

Kornsirkler

Spm: Finnes det noen forbindelse mellom Maitreya og kornsirklene?

B.C: Kornsirklene er laget av det vi kaller UFOer og det finnes en forbindelse mellom Maitreya og UFOene. Disse UFOene kommer i hovedsak fra planetene Mars og Venus. Alle Hierarkiene i solsystemet er i kontakt med hverandre og vårt Hierarki er derfor i kontakt med hierarkiene på Mars og Venus. Alle planetene i vårt solsystem, uten unntak, er bebodd, men dersom du dro til Mars eller Venus ville du selvsagt ikke se noen fordi de eksisterer i høyere eterisk materie. Dersom du hadde eterisk syn ville du ha sett dem som helt vanlige, en tanke annerledes, men slett ikke så svært annerledes enn oss. De er ikke små, grønne menn med antenner som stikker ut fra hodet!

Spm: Hvorfor blir de aller fleste kornsirklene funnet i England?

BC: Dette er en subtil måte å trekke oppmerksomhet mot det faktum at Maitreya befinner seg i England.

Spm: Hva er hensikten bak forekomsten av kornsirklene i de sørlige deler av England (og andre steder)? Dersom de er laget av besøkende fra rommet, er det mulig at denne aktiviteten vil bli fotografert av det teamet av observatører som nå er i England?

BC: Bortsett fra noen få, isolerte tilfeller av forfalskninger (veldig klønete forsøk på å kopiere de mystiske korn- eller avlingsirklene), er disse sirklene laget av besetningene på UFOer. De skapes av ulike grunner. For det første er de en stadig påminnelse for oss om at de er til stede på himmelen vår. Det som er enda viktigere, er at hver sirkel er magnetisert og plassert på en helt spesifikk plass på kraftlinjene i klodens eget magnetfelt. Hver sirkel er et kraftsenter som trekker inn og sender ut energi i det omkringliggende området. Sammen (de er ikke tilfeldig plassert) danner de et ’nettverk’, eller et forbundet energisystem, som det er fordelaktig for oss å kjenne til. Fordi dette nettverket blir formet på en vitenskapelig måte, er det lite sannsynlig at observatører vil være på det eksakt riktige stedet hvor en ny kornsirkel skal lages. Det er svært usannsynlig at romfolket vil lage en sirkel kun for å oppfylle slike ønsker. De sløser ikke med energien sin.   

Spm: I den britiske avisen Today (9. september 1991) var det en artikkel med følgende overskrift: “Mennene som lurte verden”, hvor to britiske kunstnere innrømmet at “de i en årrekke hadde stått bak den store ‘kornsirkelbløffen’. Disse to mennene hevdet at de hadde utført bløffen ved å skape kornsirkler over hele den sydlige delen av England og viste sine ferdigheter i en åker i nærheten av Sevenoaks i Kent. Er det noe sant i denne historien?

BC: Det har absolutt forekommet en del forfalskninger, men vanligvis har de vært klønete laget. Disse to mennene ser ut til å ha utviklet en metode (forholdsvis nylig, tror jeg) for å kunne lage en sirkel som ser ut som om den er urørt av mennesker. Allikevel finnes det ingen mulighet for at disse to mennene kunne ha vært ansvarlige for å lage alle de store, intrikate og kompliserte mønstrene som oppstår samtidig i forskjellige deler av landet. Heller ikke forklarer påstandene de mange sirklene som oppstår i Tyskland, Japan, USA, Belgia, Canada o.s.v. Mennene sier at de har innrømmet dette  på grunn av de store pengesummene som andre innkasserer  på ”deres sirkler”. Sannsynligvis sikter de til de ulike bøkene som er skrevet om emnet i det siste. Man kan lure på hvor mye avisen Today, og eieren Rupert Murdoch, har betalt disse mennene for historien deres. De hevder riktig nok ikke å ha evnen til å være mange steder samtidig, noe som ville være nødvendig for å kunne ha skapt alle sirklene spredt over et stort område Faktum er at de er, bortsett fra noen få forfalskninger, laget av romfolkene som en del av deres langsiktige, energetiske tjeneste for denne kloden, noe tiden helt sikkert vil vise.   

Spm: Lager rombrødrene kornsirkler hele året, kanskje også på bar bakke eller gress, som ikke er synlige for oss? Eller arbeider de bare i løpet av sommermånedene mens åkrene er fulle av avling?

BC: Hele året rundt, og de har gjort det i mange år allerede.

Spm: Hvorfor lages kornsirklene i kornåkre?

BC: Fordi korn er en sesongvekst som lar seg bruke til denne formen for aktivitet uten å bli værende slik.

Spm: Er det fordelaktig for folk å absorbere energiene fra kornsirklene?

BC: Ja, absolutt. Men man bør være forsiktig slik at man ikke blir overstimulert.

Spm: Hvorfor kjennes energien forskjellige i ulike sirkler?

BC: Fordi de er forskjellige. De som er laget av romskip fra Venus er for eksempel ganske forskjellige fra dem som er laget av romskip fra Mars. For dem som er sensitive for disse energiene er forskjellene tydelige.

Spm: Hvordan lages egentlig kornsirklene? 

BC: Besetningen på UFOene visualiserer først det mønsteret de ønsker å lage. Med fokusert bevissthet bestemmer de formen på hver enkelt sirkel, iblant med ekstra tilføyelser, som tilleggstanker. Deretter fører de fartøyene sine ned over åkeren. Ved å bruke sin teknologi, som de styrer ved hjelp av tanken, responderer maskinene på tankene deres. Selv når det gjelder de mest kompliserte mønster, skjer hele prosessen i løpet av sekunder, selv for de mest kompliserte sirklene.