logo

Aktuelt

Spesiell kunngjøring fra Share International i forbindelse med krisen i Midt-Østen

Share International magasinet

Share International pressemelding juni 2013

Share International pressemelding mars 2012

Share International pressemelding, februar 2011

En oppfordring

Videoserie med Benjamin Creme:'On The State of The World', New York, juli 2010

Benjamin Cremes foredrag i Tokyo, mai 2010

Unity in Diversity - The Way Ahead for Humanity  – Ny bok av Benjamin Creme

Benjamin Cremes bøker: Menneskehetens oppvåkning og Verdenslæreren for hele menneskeheten kan lastes ned gratis fra dette nettstedet i norsk oversettelse

Benjamin Cremes respons på Raj Patel saken


Share International magasinet

Her kan du lese utgaver av magasinet

Benjamin Creme hadde kontinuerlig telepatisk kontakt med en av Visdommens Mestre (ikke Maitreya) som hver måned dikterte en artikkel til tidsskriftet Share International, hvor Benjamin Creme var redaktør. (Denne telepatiske prosessen var ikke relatert til mediumisme eller kanalisering.)


Benjamin Creme leser en Mesters artikkel:

Budskap fra Maitreya

Benjamin Creme mottok følgende budskap fra Maitreya 31. mars 2016, gjennom en prosess med mental telepati.

Denne tiden er vanskelig for mange. Selv de beste og nærmeste føler smerten av tvil og forbehold.

Men når jeg sier at jeg deltar som én av dere i verden, så er det sannheten.

Likeledes er det sant når jeg sier at tiden da alle mennesker vil gjenkjenne ansiktet mitt og reagere positivt er svært nær.

Kun Loven byr meg å vente en meget kort stund, men innenfor Lovens rammer er jeg visselig med dere daglig, i kontinuerlig kontakt med behovene deres og mulighetene som gis meg av dere.

Snart vil hele menneskeheten våkne opp til min tilstedeværelse og med all sin vilje godta forvandlingen av denne vår verden.

Husk at vi er ved begynnelsen og slutten på en sivilisasjon, en unik tid i verdens historie, og forstå derved at menneskene føler forandringens smerte.

For noen er det en befrielse til frihet. For andre er det et tap av sikkerhet og ro.

Men, mine brødre, smerten vil være kortvarig og mange vet allerede at det er slik. Det finnes hjelp i overflod for å hjelpe dere gjennom denne vanskelige tiden. Ta ivrig imot denne tidsalder og gjenkjenn tegnene på det nye.

Sannelig, sannelig er jeg med dere. Sannelig er jeg blant dere på mange måter.

Bedøm selv, mine brødre, hvor nær dere er mine forventninger til en ny verden. Dette vil bli en verden hvor alle mennesker er ett, hvor alle virkeliggjør gleden ved å skape og med kjærlighet oppfyller sine evner til i enkelhet og sannhet å vise sine brødre veien.Share International pressemelding, mars 2012

Ungdom ved roret. Dette året, 2012, er et svært viktig år. Det er helt vesentlig at drivkraften bak Den arabiske våren, og dens ringvirkninger over hele verden, ikke går tapt. Folkets røst, som er energisk og sikker nå, må fortsette å runge i hele verden og erklære fordeling og rettferdighet som den eneste veien til å skape tillit og en tryggere verden for alle. Middelet som kan hjelpe mot menneskenes onder er så enkelt, så lett å oppnå og likevel så vanskelig for mange å fatte. Menneskene må innse at alle andre metoder er blitt prøvd og har mislykkes og har uunngåelig resultert i krig.

La ingen være i tvil, i dag vil en ny storkrig bli en atomkrig som fullstendig vil ødelegge alt liv på Jorden. Det finnes krefter som allerede nå planlegger hvordan de best mulig skal overleve en slik tilintetgjørelse, alt til ingen nytte. Hva kan, og skal, menneskeheten gjøre? I store trekk er regjeringene i dag organisasjoner bestående av eldre menn som ikke vet om noen annen måte å arbeide og styre på enn dem som eksisterte i deres ungdom, måtene fra fortiden. De har liten forståelse for hvorfor metodene deres ikke virker lenger. De vet ingenting om de nye energiene og impulsene som overstrømmer verden i dag, og er forbløffet og forrådet av sin egen manglende evne til å kontrollere begivenhetene.

I stor grad er folkets røst i dag stemmen til de unge. Regjeringer, og media under deres kontroll, ignorerer eller bakvasker for det meste de unges uttrykk og aspirasjon, likevel er det de unge som har svarene, som forstår at menneskeheten er èn, som roper etter rettskaffenhet, rettferdighet og fordeling og for en slutt på krig. Stemmene til slike unge mennesker kan aldri bli brakt til taushet og vil ikke bli ignorert for noe særlig lenger. Folkets røst, unge og gamle, vil drukne klynkene til pengemenneskene og lede menneskeheten til Det nye morgengry. Slik vil det bli.

Av Mesteren .., gjennom Benjamin Creme


Share International pressemelding, februar 2011


Ifølge Share International er både UFOen over Jerusalem og rytteren på den hvite hesten i Kairo tegn som viser til verdenslæreren Maitreya (se videoer under).

Nylig har to mirakuløse fenomen blitt sett av millioner av mennesker over hele verden, både på fjernsyn og internett: en glødende UFO over Tempelhøyden i Jerusalem og en hvitkledd, eterisk skikkelse som rir på en hvit hest gjennom folkemengden samlet på Tahrir-plassen i Kairo, og som fremkom på et videoopptak.

UFOen ble filmet av minst tre forskjellige øyenvitner. Avisen Sydney Morning Herald skriver: ”Kanskje enda mer interessant er det faktum at den ble filmet fra ulike vinkler som alle ser ut til å være synkronisert, spesielt i det øyeblikket objektet farer oppover med stor hastighet.” Channel 4 News i Storbritannia bemerker at videoene ser ut til å vise ”nøyaktig den samme lyskulen” og at ”mysteriet blir enda større fordi det er flyforbud over det hellige stedet, derfor kan ikke lyset ha kommet fra et fly.”

Hva betyr disse fenomenene? Hvem skaper dem? Hva er deres betydning i denne tiden preget av krise og forandring?  

Ifølge kunstneren, forfatteren og foredragsholderen Benjamin Creme, er dette to av mange tegn eller mirakler som bringer bud om verdenslæreren Maitreyas inntreden på den offentlige arena.

I januar 2010 kunngjorde Benjamin Creme at Maitreya for første gang hadde opptrådt (inkognito) på TV. Pr. juli 2015 er han blitt intervjuet 169 ganger på fjernsyn i USA, Mexico, Brasil, Russland og Kina, og også i Japan, Indonesia, Vietnam, Malaysia og India. Det forventes at flere slike intervjuer vil finne sted i andre land i verden.

I følge Benjamin Cremes Mester var UFOen over Jerusalem en av de fire ’stjernene’ som siden desember 2008 er blitt sett over hele verden og som bringer bud om Maitreyas offentlige framtreden. Han bekrefter også at rytteren på den hvite hesten var en velsignelse fra Maitreya for å vise det kolossale omfanget av det som folket i Egypt nå gjør, og at han er med dem i deres kamp for rettferdighet og frihet. Maitreya har ofte vist seg som rytteren på den hvite hesten – et urgammelt symbol på en kommende lærer. Mange forventer nå at deres ventede lærer skal vende tilbake, enten de kaller ham Kristus, Messias, Den femte Buddha, Krishna, Kalki Avatar eller Imam Mahdi. Dette har altså ingenting med de fire rytterne i Apokalypsen(Johannes Åpenbaring) å gjøre.

UFOen over Tempelhøyden i Jerusalem, 28.januar 2011:

En oppfordring

Det viser seg at stadig flere mottar Share Internationals informasjon kun fra nettstedet for å slippe å betale en liten sum for å abonnere på magasinet. Ikke alle bruker, eller har tilgang til Internett, og det er derfor av vesentlig betydning å ha et ytre, fysisk uttrykk som kan presentere hendelsene Share International formidler sammen med fotografier. Det betyr at det må eksistere et magasin, noe som selvsagt innebærer mye arbeid fra frivillige og som koster en god del å produsere. Det eksisterer kanskje en forestilling om at Hierarkiet sørger for penger til slikt, men det er ikke tilfelle. Abonnementavgiften til Share International utgjør en vesentlig del for å kunne opprettholde vårt tilbud og nå ut til offentligheten. Prisen på abonnement blir holdt så lav som mulig, magasinet er ikke subsidiert av reklame, og trykkeri- og postutgifter øker stadig. Alle er vel ganske sikkert enige om at dem som virkelig tror på dette arbeidet vil ønske å støtte magasinet, uavhengig av om man leser informasjonen på nettet eller ikke.  Takk for din støtte. Info om abonnement.


Benjamin Creme: 'On The State of The World', New York, juli 2010


Creme, New York, aug 2010

Videoserie i 10 deler.

Introduction
Part 1: Competition and Individuality 
Part 2: Cause and Effect, Harmlessness
Part 3: Social Justice
Part 4: Group Consciousness, Trust, and Complacency Part 5: Creativity, Money, and Sharing
Part 6: Capitalism and Socialism
Part 7: Capitalism, Socialism, and Basic Human Rights  Part 8: Maitreya's Emergence, the Energies of Aquarius, and the Changes in Humanity
Part 9: UFO's and the Space Brothers, the Environment, Etheric Matter
Part 10: Maitreya's Status and Humanity's Divinity


Benjamin Cremes foredrag i Tokyo, mai 2010

A new civilization dawns. The emergence of the World Teacher and the role of UFOs.

BC_May_2010


Unity in Diversity - The Way Ahead for Humanity   – Ny bok av Benjamin Creme

 Gathering of the forces of light Denne boken angår framtiden til enhver, både menn, kvinner og barn. Den omhandler selve Jordens framtid. Menneskeheten, sier Creme, befinner seg nå ved et veiskille og må ta et stort valg: å gå framover og skape en strålende, ny sivilisasjon hvor alle er frie og hvor sosial rettferdighet rår, eller å fortsette som nå, splittet og i konkurranse, og dermed utslette alt liv på denne kloden. Creme skriver på vegne av Det Åndelige Hierarkiet på Jorden og presenterer Deres plan for en bedre framtid for menneskeheten. Han viser at veien framover for oss alle går gjennom forståelsen av vår grunnleggende enhet, uten å ofre vår tilsvarende essensielle mangfoldighet.  ISBN: 978-90-71484-98-8


Benjamin Cremes bøker: Menneskehetens oppvåkning og Verdenslæreren for hele menneskeheten kan lastes ned gratis fra dette nettstedet i norsk oversettelse

Awakening of HumanityMenneskehetens oppvåkning omhandler spesielt den dagen da Maitreya vil stå frem og åpent ærklære at han er Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Den beskriver prosessen rundt Maitreyas tilsynekomst, det hendelsesforløpet som fører fram til Kunngjøringsdagen, samt menneskehetens forventede reaksjon på denne svært viktige begivenheten. Slik beskriver Benjamin Cremes Mester Kunngjøringsdagen: "Aldri før har menneskeheten fått en slik vekker når det gjelder deres guddommelighet, eller møtt en slik utfordring når det gjelder deres tilstedværelse her på jorda. På dette tidspunktet vil hver og èn, i høytidelighet og alene,  kjenne hensikten og meningen med sitt liv. De vil på nytt oppleve barndommens lykksalige tilstand og den rene aspirasjon, renset for egoisme. I løpet av disse dyrebare minuttene vil menneskene på nytt kjenne gleden ved full deltagelse i livets realiteter, de vil føle seg knyttet til hverandre og det vil oppleves som et minne fra en fjern fortid."

Her er linken til filen
Menneskehetens oppvåkning

Dette er en interaktiv versjon.
Engelsk utgave av boken kan lastes ned gratis fra: http://share-international.org/books?d=AOH

WorldteacherVerdenslæreren for hele menneskeheten
Denne boken gir en oversikt over Verdenslæreren Maitreyas inntreden i vårt dagligliv, sammen med sin gruppe av Visdommens Mestre. Den gir innblikk i de enorme endringene som hans tilstedeværelse allerede har skapt og belyser hans anbefalinger for den umiddelbare framtiden. Den beskriver Maitreya som en stor åndelige Avatar av uendelig kjærlighet, visdom og kraft, og også som en bror og venn av menneskeheten, her for å lede oss inn i Vannmannens tidsalder.

Her er linken til filen
Verdenslæreren for hele menneskeheten
Engelsk utgave av boken kan lastes ned gratis fra: http://share-international.org/books?d=WTAH

Disse bøkene blir tilbudt gratis og kan leses på Internett, lastes ned og deles med andre som en weblenke eller som et vedlegg til e-post. Om nødvendig kan man også lage en utskrift av disse bøkene, men kun til personlig bruk. De må ikke benyttes i økonomisk øyemed eller endres fra sin opprinnelige form, heller ikke bli utgitt på nytt, forandres eller lagres på noe nettsted uten skriftlig tillatelse fra den som innehar opphavsretten.
For å kunne laste ned disse filene, må Adobe Reader være installert på din maskin.

getadobereader

Benjamin Cremes respons på Raj Patel saken

Benjamin Creme opplyste på et offentlig foredrag den 14. januar 2010 at Maitreyas første TV-intervju hadde funnet sted på amerikansk fjernsyn. I etterkant av dette oppsto det spekulasjoner på YouTube som førte til at Raj Patel feilaktig ble identifisert som Maitreya av folk uten noen som helst forbindelse til Share International. Det førte til oppslag om saken i New York Times. Der hevdet journalisten at det var folk tilknyttet Share International som hadde utpekt Raj Patel til å være Maitreya. I et avisinnlegg i The Guardian beklager Benjamin Creme det inntrufne og forklarer at verken han selv eller noen andre tilknyttet arbeidet i Share International hadde noe som helst med denne hendelsen å gjøre og at det hele derfor skjedde utenfor hans egen og Share Internationals kontroll.