logo

 Foto av Maitreyas overskygging

 Når Benjamin Creme holder foredrag, blir han før og etter amstersmallforedraget overskygget av Maitreya. Dette varer i ca 20 minutter hver gang. På denne måten overfører Maitreya sin energi til publikum i form av en åndelig stimulering/velsignelse. De som i noen grad er clairvoyante, har vært i stand til å se dette. Dette bildet ble tatt da overskyggingen startet under Benjamin Cremes offentlige foredrag i Amsterdam 26. september 2001. Da det ble fremkalt, fremkom det, i tillegg til Benjamin Creme og oversetteren, en skikkelse som Benjamin Cremes Mester hevder er Maitreya. Uklarheten i bildet skyldes lyset som strømmer fra Maitreya under overskyggingen. Mange mennesker ser Benjamin Creme bokstavelig talt forsvinne i lyset.    (Share International, november 2001)