logo

Forestående globalt børskrakk

Utskriftsvennlig versjon

Allerede i 1988 forutsa Maitreya et internasjonalt børskrakk som ville starte i Japan. Ved hjelp av pressemeldinger ble denne informasjonen gjort tilgjengelig for media, men den ble stort sett ignorert.  

I over 20 år har tidsskriftet Share International kommentert det forestående børskrakket, som vil berøre hele menneskeheten og føre til nye økonomiske strukturer.

"Et børskrakk er uunngåelig. Slutten er allerede synlig. Børsmarkedene er som spillekasinoer hvor alle er 'hektet' på å tjene stadig mer penger. De skjuler til og med sin rikdom og skaper en kriminell atmosfære. Dette er en boble som er i ferd med å briste... Slutten på kommersialismen er nå innen rekkevidde. Børsmarkedene slik de er nå, har ikke noen plass i det nye samfunnet." Share International, mai 1989  

"De internasjonale bank- og finansgruppene vil være blant de siste til å akseptere behovet for et nytt økonomisk og finansielt system." Maitreyas Mission, bind I  

Hvorfor vil et slikt børskrakk komme?

CremeBenjamin Creme, hovedredaktør i Share International, forklarer hvorfor et slikt børskrakk er uunngåelig:

"Markedskreftene har skapt sosial og miljømessig ødeleggelse. Folk er, bokstavelig talt, blitt dømt til døden i markedskreftenes navn. Den nye trosbekjennelsen til supermaktene er blitt 'økonomien', som er kommersialismens sjel. Dette representerer en alvorlig trussel for verden." Share International, april 1990  

"Mega-giganter stjeler helse og rikdom fra individuelle nasjoner. Dette blir ikke offentliggjort i media, fordi det innen de forskjellige regjeringer finnes individer som profiterer på denne situasjonen." Share International, desember 1988  

"Nasjonene må innse sin gjensidige avhengighet, og når de gjør det gjennom et økonomisk tap, vil de innføre tiltak for å gjenopprette verdensøkonomien. Fordi det trengs en total rekonstruksjon av verdens økonomiske systemer, vil en slik forandring etter hvert bli gjennomført. Før de store nasjonene 'sitter hardt i det', er det lite sannsynlig at det vil skje noen reell handling. Som Maitreya har sagt, er markedskreftene i sin natur urettferdige, og siden de skaper splittelse, atskillelse og ulikhet, er de onde." Maitreyas Mission, bind II  

Hva vil skje etter børskrakket?

Menneskeheten vil få hjelp gjennom den akutte krisen. Til tross for de tilsynelatende ytre tegn på dommedag og dyster stemning, så blir vi forsikret om at børskrakket vil fremskynde en gyllen tidsalder for menneskeheten.  

"Enhver anstrengelse for å redusere kaoset til et minimum er blitt gjort og vil gjøres." Share International, desember 1993  

"Etter det første sjokket vil nasjonene møtes for å diskutere måter å håndtere framtiden på. De som gjør seg til talsmenn for samarbeid, vil oppnå størst innflytelse. Dette er ikke noe som vil skje over natten. Prosessen vil være gradvis, men vil ikke la vente på seg så altfor lenge. Allerede nå finnes det dem innen forskjellige regjeringer som venter på øyeblikket for å handle." Maitreyas Mission, bind II  

"Dette vil føre til en total forandring av regjeringenes prioriteringer; ansvaret for å sørge for tilstrekkelig mat, husly, helse og utdannelse for alle vil bli de viktigste oppgavene for alle framtidsrettede nasjoner. Ødslingen med ressursene vil ta slutt. En rasjonell og bærekraftig økonomisk struktur basert på tilstrekkelighet vil bli normen. Fritid vil bli det naturlige biproduktet av en slik struktur." Share International, desember 1990

"Maitreya, Verdenslæreren, vil fremme forslag om en annen og bedre måte å organisere økonomi og politikk på." Share International, oktober 1989  

Noen spørsmål om børskrakket

Du har sagt at Maitreya har forutsagt et verdensomspennende børskrakk. Vi har hatt den økonomiske krisen i Asia. Mitt inntrykk er at dette ikke er ille nok, vi trenger et verre krakk enn det. Noe slikt vil angå oss alle - og det vil forårsake et kolossalt sosialt og økonomisk opprør. Innser du hvilket ansvar du påtar deg ved å skissere et slikt scenario?  

Benjamin Creme: I 1988 gav Maitreya en serie forutsigelser som ble formidlet via hans nærmeste medarbeidere til 2 journalister med beskjed om å formidle dem videre til meg, slik at de kunne publiseres i Share International. Vi publiserte disse forutsigelsene i form av pressemeldinger, og vi sendte dem til nyhetsbyråer over hele verden - også statlige, etter hvert som vi mottok dem.  

De ble holdt informert hver måned i tre og et halvt år om Maitreyas forutsigelser. På denne måten gjorde Han det klart for alle intelligente observatører at det i London bodde en mann med ekstraordinær kunnskap, innsikt og forhåndskjennskap - kanskje også med clairvoyante evner. Innsikten angikk ikke bare dagsaktuelle begivenheter, men også fremtidige hendelser. Den ene etter den andre av begivenhetene Han har forutsagt, har funnet sted.  

En av forutsigelsene var at det ville komme et verdensomspennende børskrakk som ville starte i Japan. Markedet i Japan begynte umiddelbart å bryte sammen og er nå, hva japanerne angår, kollapset. Den japanske økonomien er på knærne, og den ene etter den andre av bankene og finansinstitusjonene går konkurs. Dette er ikke mitt ansvar, men noe som skjer i verden.  

Maitreya har gjort det kjent at Han vil stå frem nettopp for å avhjelpe virkningene av et slikt krakk. Hvis krakket hadde kommet høsten 1997, noe som godt kunne ha skjedd, ville han umiddelbart stått frem for å tilby sin innsikt og sine råd til regjeringer rundt omkring i verden. Ikke for å omgå et slikt krakk, men for å ordne opp i virkningene av det. Se ellers artikkelen Mottagelsen av Maitreya  

Verdensmarkedene, spesielt i de vestlige land, har stabilisert seg, men ethvert betydelig krakk inntreffer når indeksen er på sitt høyeste. De vestlige børsmarkedene er nå på sitt høyeste noensinne, men det er nettopp når noe når et punkt av maksimal spenning, at den motsatte svingningen finner sted, fjæren brister og et sammenbrudd inntrer. Dette er hva Maitreya forventer vil skje med de vestlige markedene, og Han er beredt til å stå frem så snart dette viser seg ikke bare å være forbigående, men vedvarerende - og før kaoset begynner. Share International, mai 1998

Når børskrakket inntreffer, hvordan kan vi beskytte oss selv fra kaoset som vil oppstå?

B.C.: Alle vil i større eller mindre grad bli berørt. Den beste beskyttelsen er ikke å investere i aksjemarkedet.

Vil det bli mangel på nødvendighetsartikler som mat, medisiner, vann, elektrisitet, arbeid etc.?

B.C.: Ikke dersom det blir skikkelig organisert og folk ikke begynner å hamstre. Det er innlysende at jobber i visse sektorer, som nå, vil bli berørt.

Vil det være pensjon i fremtiden? B.C.: Ja.

Share International, juli/august 1998

1. Hvordan vil en 'nedsmelting' av økonomien i de rike landene resultere i en mer rettferdig fordeling av rikdom, til fordel for u- landene ? 2. Og når ?

B.C.: 1. Maitreya vil stå frem så snart 'nedsmeltingen' er global og Han vil gjøre seg til talsmann for prinsippet om å dele ressursene som det eneste svar på våre økonomiske problemer. Når vi innser dette, vil vil iverksette de planer som allerede finnes for omdistribuering av ressurser og som bare venter på å bli virkeliggjort. Denne økonomiske 'nedsmeltingen' begynner nå virkelig å bli av globalt omfang. 2. Det er umulig å gi en presis dato, men alt peker mot at det er veldig nært forestående.

Share International, november 1998

Se og Maitreyas Lære:

Slutten på et totalitært økonomisk system

Sult og hungersnød

Markedskrefter og kommersialisering

Se og Benjamin Creme:

Økonomisk urettferdighet og sosial omveltning, er rettferdig fordeling av ressursene svaret?

De giftige markedskreftene