logo

Lys-sirkler

Siden 1997 er det blitt oppdaget tusenvis av lys-sirkler, først i USA (fotografier fra Denver,USA, Berlin, Tyskland), siden også i Argentina, Skottland, Tyskland, Slovenia, Sveits, England, Sverige, Nederland, Canada, Østerrike og Japan. Ved påsketider i 2001 kom lys-sirkler til syne 30 forskjellige steder i Ljubljana, Slovenia, og i mai 2001 ble den første av mange lys-sirkler oppdaget i Norge. Lys-sirklene reflekteres særlig på husvegger, noen ganger også på fortau. Fenomenet viser seg kun når solen er framme, og når vinkelen på solen er slik at sollyset reflekteres fra vinduer i omkringliggende bygninger til husveggen eller fortauet. De kan enten reflekteres fra alle vindusruter eller fra noen. Ettersom solen beveger seg, flytter de seg. Noen sees kun tidlig om morgenen, andre kun i noen timer midt på dagen eller sent om ettermiddagen. Til forskjell fra vanlige refleksjoner som kommer fra vindusglass når det er sol, har lys-sirklene helt avgrenset og karakteristisk form. Forskjellen kommer tydeligst fram dersom man sammenligner lys-sirklene med vanlige refleksjoner fra vindusglass som man samtidig vil finne. Betegnelsen 'lys-sirkler' kan være noe misvisende da enkelte av formasjonene er firkantete, åttekantete, trekantete eller ovale. Omfanget av dette fenomenet er stadig økende og formen på sirklene blir stadig mer intrikat. I følge Benjamin Creme blir lys-sirklene laget av Maitreya i samarbeid med UFOer.

 

Lys-sirkler fra Norge

http://www.share-berlin.de/ under Lichtkreise finnes bilder samt en oversikt over tyske avisartikler om lys-sirkelfenomenet.