logo

Mirakler og tegn

"Tegnene på Maitreyas tilstedeværelse i verden vil fortsette å øke". Dette sitatet fra en av Maitreyas nærmeste medarbeidere stod i Share International i 1988. Det ble også nevnt at Maitreya "kommer til å oversvømme verden med hendelser sinnet aldri kan forstå". I en  artikkel i Time, 21. september 1993, stod følgende:

"De siste par årene har vært en tid fylt av mirakler. Utrolige hendelser har etterfulgt hverandre, som om Skaperen hadde anslått tonen til en ny verden..."

Bak fenomenene står Maitreya og noen andre mestre.
Ved hjelp av disse miraklene håper Maitreya å styrke den atmosfæren av håp og forventning som gjør det mulig for ham å stå frem som læreren for hele menneskeheten. Miraklene oppleves som mirakler fordi vi ikke forstår deres natur. For Maitreya og mestrene er de ikke overnaturlige i det hele tatt, men ganske enkelt hendelser de setter i gang gjennom naturlover som vi fremdeles ikke kjenner. Maitreya viser også på andre måter at han er her. Benjamin Creme: "Tegnene er der for dem som trenger dem, for å styrke troen og gi oss det nødvendige mot og den overbevisning som trengs for å bryte ut av en tilstand av selvtilfredshet, og sammen ta fatt på de talløse oppgavene som er nødvendig for å redde verden". (Share International, juli-aug. 1988)

Omfanget av slike mirakler har vært meget stort. Her presenteres et lite utvalg:

mirakler11 mirakler
mirakler
mirakler miralker
mirakler mirakler
mirakler mirakler
mirakler mirakler

Se også andre mirakler

Dersom du lurer på noe i forbindelse med denne informasjonen, se vanlige spørsmål. Dersom du ønsker mer informasjon ut over den du finner på dette Internettstedet, anbefaler vi tidsskriftet Share International samt bøkene til Benjamin Creme og Alice A. Bailey. Se også det internasjonale nettstedet www.share-international.org

Stjernen som bærer bud om Maitreyas tilsynekomst

Star Brooklyn

Brooklyn, USA

YouTube-videoer om ulike mirakler manifestert av Maitreya og Mestrene:

Crosses of Light


Maitreya and the Masters' miracles