logo

PressemeldingerSI cover

Utskriftsvennlig versjon

2012

Ungdom ved roret, mars 2012

Dette året, 2012, er et svært viktig år. Det er helt vesentlig at drivkraften bak Den arabiske våren, og dens ringvirkninger over hele verden, ikke går tapt. Folkets røst, som er sterk og sikker nå, må fortsette å runge i verden og erklære fordeling og rettferdighet som den eneste veien til å oppnå tillit og en tryggere verden for alle. Hjelpemiddelet mot menneskenes prøvelser er så enkelt, så lett å oppnå og likevel så vanskelig for mange å fatte. Menneskene må innse at alle andre metoder er blitt prøvd og har mislyktes og har uunngåelig ført til krig.

La ingen være i tvil, i dag vil en ny storkrig bli en atomkrig som fullstendig vil ødelegge alt liv på Jorden. Det finnes krefter som allerede nå planlegger hvordan de best mulig skal overleve en slik tilintetgjørelse, alt til ingen nytte. Hva kan, og skal, menneskeheten gjøre?

I store trekk er regjeringene i dag organisasjoner bestående av eldre menn som ikke vet om noen annen måte å arbeide og styre på enn dem som eksisterte i deres ungdom, metodene fra fortiden. De har liten forståelse for hvorfor metodene deres ikke virker lenger. De vet ingenting om de nye energiene og impulsene som overstrømmer verden i dag, og er forbløffet og forrådet av sin egen manglende evne til å kontrollere begivenhetene.

I stor grad er folkets røst i dag stemmen til de unge. Regjeringer, og media under deres kontroll, ignorerer eller bakvasker for det meste de unges uttrykk og streben, likevel er det de unge som har svarene, som forstår at menneskeheten er èn, som roper etter rettskaffenhet, rettferdighet og fordeling og for en slutt på krig. Stemmene til slike unge mennesker kan aldri bli brakt til taushet og vil ikke bli ignorert for noe særlig lenger. Folkets røst, unge og gamle, vil drukne pengemenneskenes klynk og lede menneskeheten til Det nye morgengry. Slik vil det bli.

2011

Share International News Release No 93, February 2011

Jerusalem UFO and Rider on a White Horse in Cairo are signs of Maitreya, the World Teacher

Two miraculous phenomena have recently been seen by millions worldwide on television and the internet: a glowing UFO hovering over Jerusalem’s Temple Mount, and an ethereal figure in white riding a white horse through the crowds gathered in Tahrir Square in Cairo, Egypt, captured on video. The UFO was filmed by at least three different witnesses. The Sydney Morning Herald reported: “Perhaps more intriguing is the fact it was shot from various angles that all seem to be in sync, particularly at the moment when the object flies upwards at high speed.” UK’s Channel 4 News noted that the videos appear to show “the exact same ball of light” and that “the mystery deepens as flying is forbidden above the sacred site, so the light cannot come from a plane”. What do these phenomena mean? Who is creating them? What is their significance at this time of crisis and change? According to Benjamin Creme, artist, author and lecturer, these are two of many signs or miracles which herald the emergence into public life of Maitreya, the World Teacher. On 14 January 2010 Benjamin Creme announced that Maitreya had, for the first time, appeared (incognito) on television. Since then he has appeared 31 times in the USA, and more interviews are expected soon in the Americas, Japan, Europe and the rest of the world. According to Benjamin Creme’s Master, the UFO in Jerusalem was one of the four ‘stars’ seen around the world since December 2008 that herald Maitreya’s open emergence. He also confirms that the Rider on the White Horse was a blessing from Maitreya to show the immensity of what the Egyptian people are doing, and that he is with them in their struggle for justice and freedom. Maitreya has often appeared as the Rider on a White Horse – an age-old symbol for a teacher to come. Many now expect the return of their awaited Teacher, whether they call him the Christ, Messiah, the fifth Buddha, Krishna, Kalki Avatar or the Imam Mahdi.

 

2010

Share International pressemelding, januar 2010  

’Stjernen’ som er budbringer har forberedt veien, og Verdenslæreren Maitreya har nå gitt sitt første TV-intervju på amerikansk fjernsyn. Millioner av mennesker har hørt ham tale, både på TV og Internett. Hans åpne virke har startet. Han ble ikke introdusert som Maitreya, Verdenslæreren og lederen for vårt Åndelige Hierarki, men ganske enkelt som en av oss. Slik "sikrer han at folk følger og støtter ham på grunnlag av sannheten og fornuften i de ideene han fremsetter, og ikke på grunn av hans status". Han snakket på en enkel og lettfattelig måte om nødvendigheten av fred og at den kun kan oppnås gjennom rettferdighet og fordeling av verdens ressurser. Dette er det første av mange slike intervjuer som vil bli gitt i USA, Japan, Europa og andre steder, og som vil bringe hans budskap om håp ut til verden. Se Benjamin Creme på YouTube: Maitreya, The World Teacher, steps forward

 

 

2009

Share International pressemelding, desember 2009

Spiralformet lysfenomen over Nord Norge - 'stjernen' som bringer bud om Maitreyas tilsynekomst.

 Det kolossale, spiralformede lysfenomenet med glødende senter som ble sett over Nord-Norge 9. desember 2009, har engasjert og forbløffet tusenvis av mennesker, inkludert astronomer. Hva betyr dette fenomenet? Den 12. desember 2008 kunngjorde Share International Foundation i en pressemelding at et stort, skinnende, stjernelignende himmellegeme snart ville bli synlig på himmelen. Dette er et tegn som bringer bud om Verdenslæreren Maitreyas nært forestående offentlige fremtreden, aller først i et TV-intervju som vil finne sted i USA. 'Stjernen' er egentlig ett av fire enormt store romskip som befinner seg i selve jordatmosfæren forskjellige steder rundt kloden. Siden slutten av desember 2008 er utallige observasjoner av 'stjernen' blitt rapportert på YouTube og i nyhetsprogram på TV. Tidsskriftet Share International har mottatt hundrevis av fotografier som viser 'stjernen' i mange variasjoner av form og farge.

Den store spiralformasjonen over Nord-Norge er en utvidelse av arbeidet til disse romskipene og et ugjendrivelig bevis for deres eksistens. Vi har informasjon om at det i nærmeste fremtid er planlagt flere slike manifestasjoner.

 

Share International pressemelding,  juni 2009

Stjernen’- Ny video fra Share International på YouTube

Den 12. desember 2008 kunngjorde Share International at et ”stjernelignende himmellegeme som skinner sterkt," snart ville komme til syne og bli sett over hele verden. Siden da har ’stjernen’ blitt observert hundrevis av ganger. Tidsskriftet Share International har mottatt mangfoldige fotografier, og dusinvis av videoer som viser ’stjernen’ er blitt lagt ut på YouTube. Det har vært reportasjer om fenomenet i media, også på Sky News. Share International har laget en 10-minutters film om denne ekstraordinære hendelsen som inneholder fotografier, videofilmer og reportasjer fra media. Legg merke til hvordan stjernen beveger seg, skifter form og stråler i mange farger. Selvfølgelig er ikke dette en stjerne i reell forstand, det dreier seg om ett av fire enormt store romskip som er plassert slik at man kan se ett av dem fra et hvilket som helst sted på kloden. ’Stjernen’ bringer bud om verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst og om hans første TV-intervju som vil finne sted i USA. Maitreya vil i første omgang stå fram som en vanlig mann og vil gjøre klart for menneskeheten hvilke forandringer som må finne sted for å sikre framtiden for planeten og jordas befolkning. Denne begivenheten er nært forestående.

The 'Star' sign- videoen om ’stjernen’ - kan sees på YouTube:

www.youtube.com/watch?v=yuuMOvy1KNE

 

Share International pressemelding, april 2009

Stjernen sees over hele verden

I mer enn 30 år har forfatteren, foredragsholderen og kunstneren Benjamin Creme forberedt menneskeheten på Verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst. Den 12. desember 2008 offentliggjorde Share International en pressemelding som kunngjorde at en stor, skinnende stjerne innen kort tid ville bli synlig over hele verden, natt som dag. Stjernen bringer bud om at Maitreyas tilsynekomst er nært forestående, og at han meget snart vil gi sitt første intervju i et kjent amerikansk TV-program. Siden januar 2009 har det kommet rapporter om at stjernen er blitt observert hundrevis av ganger over hele verden. På YouTube har videoer av stjernen skapt SI Smalldebatt og Share International mottar stadig fotografier som viser stjernen i mange forskjellige farger og former. I sin siste artikkel understreker Benjamin Cremes Mester stjernens viktighet og forsøker å anspore til offentlig debatt om dens betydning og mening.

Vi presenterer et utvalg av fotografier av stjernen fra forskjellige land. For fargefotografier og øyevitners beskrivelser se www.share-international.org.

 

Verdens gjenoppbygging

Situasjonen menneskene står overfor forverrer seg daglig på nesten alle områder. Det økonomiske kaoset som skyldes mange år med tøylesløs grådighet og kynisk konkurranse, har utradert det som millioner av mennesker har slitt og strevet for på ærlig vis. I det store og hele fortsetter pengemenneskene, som har beholdt sine formuer intakt, sorgløst som før, mens menn og kvinner i alle land står overfor arbeidsløshet, fattigdom og frykt. Mer nøyaktige målinger av klimaforandringene avslører at denne planeten har kommet meget nær en uopprettelig katastrofe, og alarmklokkene ringer høylytt på mange politiske fronter mens stressfaktoren stiger til nye høyder. Hvor mye mer av denne belastningen kan menneskeheten tåle? Hvor lenge vil menneskene stilltiende akseptere sitt lodd? Desperate mennesker utfører desperate handlinger, og det finnes allerede mange som i tankene, om enn ikke i handling, overveier revolusjon. Fra kulissene følger Maitreya nøye med på disse begivenhetene og kommer til unnsetning når Loven tillater det. Tålmodig venter han på en tiltagende respons i forhold til tegnet på hans tilsynekomst, det "stjerneliknende himmellegemet med strålende kraft" som mange nå stirrer på med undring og til og med kjærlighet.

Det som er ønskelig, er en viss grad av offentlig debatt rundt betydningen eller meningen bak stjernen, som er et tegn på Verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst. Desto mer omfattende og offentlig diskusjonen er, jo mer åpner det muligheten for Maitreyas inntreden. Snart vil det ikke lenger la seg benekte. Meget snart vil Venus forsvinne ut av syne for menneskene og dermed overlate himmelscenen til Stjernen. Da vil det ikke lenger være noen tvil om at Stjernen er der, synlig for alle. Dersom man kan fremme en bred nok debatt i de forskjellige media og på Internett, vil det ikke vare lenge før menneskeheten vil se og høre Maitreya tale. Han vil fremstå under et annet navn slik at menneskene kan vurdere ham på grunnlag av hans ideer, og ikke ut fra hans status. Etter hvert som den økonomiske krisen forverrer seg, dukker den samme reaksjonen opp i mange land: i tillegg til frykt, brautende oppførsel og økende fortvilelse vokser det fram en ny forståelse av årsakene til krakket – nemlig den grådige konkurranseånden som vårt system bygger på, og ut fra dette en forståelse for nødvendigheten av å fordele ressursene. Det er mange som på egen hånd våkner til erkjennelsen av denne grunnleggende sannheten og som ser fordeling av ressursene som motstykket til urettferdighet og krig. Derfor er det mange som er klar for Maitreyas appell. Denne erkjennelsen vil vokse etter hvert som krisen graver seg dypere og dypere inn i det vaklevorne byggverket som utgjør de utdaterte modellene og strukturene som ikke lenger fungerer, og som ikke lar seg bruke stort lenger.

Når Maitreya snakker, vil han vise at det faktisk er slik det er, at verden er klar for å ta i bruk nye og bedre strukturer, basert på de reelle behovene til alle verdens folkeslag. Det er hans oppgave å bringe dette i fokus og styrke denne tiltagende erkjennelsen av menneskehetens enhet og samhørighet, deres gjensidige avhengighet og gryende guddommelighet. Slik vil Maitreya og menneskeheten arbeide sammen for å gjenoppbygge verden. (Share International, april 2009)

 

Share International pressemelding, januar 2009  

En strålende stjerne bringer bud om Verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst

Forfatter, foredragsholder og kunstner Benjamin Creme har i over 30 år forberedt veien for Verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst. Den 12. desember 2008 sendte Share International ut en pressemelding som kunngjorde at en stor, strålende stjerne i aller nærmeste framtid ville vise seg på himmelen og være synlig over hele verden, natt som dag. Omtrent en uke senere ville så Maitreya gi sitt første intervju i et kjent amerikansk fjernsynsprogram.

Siden begynnelsen av januar 2009 er stjernen blitt sett i Norge, Sør-Afrika, USA, Dubai og Quatar. Det ventes stadig flere slike observasjoner i tiden framover. Norske aviser har allerede publisert reportasjer om dette. I en ny artikkel røper Benjamin Cremes Mester (som holder til i Himalaya) hvor kort tid som gjenstår før vi blir vitne til dette tegnet og de historiske begivenhetene som vil følge. Maitreyas første intervju vil føre til andre og hyppige intervju i USA, Japan og andre land.

Maitreyas første intervju

I aller nærmeste framtid vil mennesker overalt få muligheten til å oppleve et usedvanlig og betydningsfullt tegn. Noe liknende har bare skjedd en gang tidligere, den gang Jesus ble født. Ifølge den kristne lære kom da en stjerne til syne på himmelen. Den ledet tre vise menn fra Østen til Jesus fødested. Snart vil nok en gang et lysende himmellegeme av stor intensitet bli sett over hele verden. Hva vil dette bety? Hvordan er det mulig?

Svaret bunner i den kjensgjerning at denne mystiske hendelsen er et tegn som varsler starten på Maitreyas åpne virke. Kort tid etter at tegnet er kommet til syne på himmelen, vil Maitreya gi sitt første TV-intervju på amerikansk fjernsyn. Ved denne offentlige anledningen vil Verdenslæreren (dog uten at det blir kunngjort at han er Maitreya) presentere sitt syn på det økonomiske og finansielle kaos som nå har festet sitt grep om verden. Han vil forklare hvordan dette har oppstått og hva som vil bli det endelige resultatet. Han vil i korte trekk introdusere sin plan for å lette den store belastningen som nå hviler på verdens fattige. På denne måten vil han forberede oss på en mer detaljert og spesifikk redegjørelse av sine ideer.

Hvordan vil seerne reagere? De vil være uten kjennskap til hans bakgrunn og status. Vil de være lydhøre og vurdere hans budskap? Det er for tidlig å kunne vite noe sikkert om dette, men følgende kan sies: aldri tidligere har de sett eller hørt Maitreya snakke. Heller ikke har de opplevd hans unike energi før, fra hjerte til hjerte. Dette er også en helt spesiell historisk tid, hvor hele nasjoner er sjokkert og engstelige for fremtiden. Man kan derfor anta at mange av dem som hører hans ord, vil være mottakelige og ivrige etter å høre mer. Det er ikke uten grunn at Maitreya har ventet tålmodig på dette øyeblikket for å tre inn på den offentlige arena. USA ville for eksempel ikke ha reagert tidligere. For første gang på mange år må nå en ny administrasjon hanskes med finansielt kaos, arbeidsløshet og sosial uro i massivt omfang. Sannhetens øyeblikk er kommet, både for USA og resten av verden.

Ikke bare i USA, men også ellers i verden innser folk at forandring er både nødvendig og mulig. Politikerne og økonomene kaller den nåværende situasjonen for ’nedgangstid’ og ’tilbakeslag’. Faktisk er det de siste snublende skrittene til den gamle ordenen vi nå ser. Millioner av mennesker begynner å bli klar over at tøylesløs konkurranse og grådighet ikke er den tryggeste veien for menneskene og at slike materialistiske doktriner skaper store faremomenter for den som ikke er på vakt, og at dette etter hvert også fører til den internasjonale krisen vi har i dag.

Det finnes selvfølgelig mange mennesker med store formuer som ikke har mistet troen på de metodene som har gjort dem rike. De tror det bare er ’et spørsmål om tid’ før alt er tilbake i vant gjenge igjen, med påfølgende vekst.

Vil de høre på Maitreya og innse det fornuftige i det han sier? Fortapt som de er i egen arroganse og selvopphøyelse, er det godt mulig at de ikke vil det. Andre derimot er mindre optimistiske i forhold til mulighetene for å gjenopprette status quo. Mange har lidd smertefulle tap og har mistet troen på de gamle metodene. Verdens folk er modne og klare for en endring. De roper etter forandring og et mer meningsfullt liv. Maitreya vil minne menneskene på de helt grunnleggende nødvendighetene: rettferdighet og fred. Uten disse finnes det ingen fremtid for menneskeheten, og den eneste måten å virkeliggjøre dem på er ved rettferdig fordeling av verdens ressurser. (Tidsskriftet Share International, januar/februar 2009)

Engelsk versjon: Bright star heralds the emergence of Maitreya, the World Teacher -  PDF  

2008

Share International pressemelding, desember 2008  

Julemirakel

I en årrekke har mange mirakuløse hendelser funnet sted over hele verden. I april 1995 viet tidsskriftet Time åtte sider til sitt hovedoppslag om mirakuløse fenomener. Deres konklusjon var: ”Menneskene hungrer etter tegn.”

Vær nå på utkikk etter det største av alle mirakler. I den aller nærmeste framtid vil en stor, strålende stjerne komme til syne på himmelen synlig for alle over hele verden – natt og dag.

Utrolig? Fantasi? Nei, ganske enkelt en kjensgjerning. Omtrent en uke senere vil Maitreya, Verdenslæreren for hele menneskeheten, begynne sitt åpne virke og bli intervjuet på en kjent amerikansk TV-kanal, dog uten å bruke navnet Maitreya.

I 1988 rapporterte CNN og andre media om Maitreyas mirakuløse tilsynekomst  i Nairobi, Kenya, hvor han lørdag 11. juni plutselig viste seg foran en gruppe på 6000 mennesker. En uke tidligere ble det observert et usedvanlig tegn, rapportert av redaktør Job Mutungi fra Kenya Times: lørdag 4. juni kom det til syne en stor, strålende stjerne med et mye sterkere og klarere skinn enn vanlige stjerner.

 

Share International pressemelding, oktober 2008 - Worldwide financial crisis - what next? - PDF

Share International pressemelding, september 2008  See Him and rejoice - PDF

Share International pressemelding, januar/februar 2008  -  A call to the media- PDF

2007

Share International pressemelding, desember 2007, The Earth in travail, - Wake up mankind - PDF

Share International pressemelding, juli 2007, The coming of Maitreya, The World Teacher - PDF

Share International pressemelding, januar 2007  

 As we enter 2007, we celebrate the 25th anniversary of Share International magazine, and in July, the 30th anniversary of Maitreya, the World Teacher’s arrival in London. Share International is, to our knowledge, the only magazine in the world which publishes an article by a Master of Wisdom. Each month Benjamin Creme’s Master gives such an article which provides unique insights into the world situation, and points to a brilliant future for humanity. His latest, ‘Maitreya steps forward’, indicates just how little time now is left before Maitreya, the World Teacher begins His open, public work — an event awaited by many millions around the world.

Maitreya står frem

Maitreyas tilsynekomst er nesten fullført. Hans åpne, offentlige virke vil faktisk starte meget snart. Fra da av vil prosessen med undervisning, og det å gradvis bli kjent for alle verdens folkeslag, begynne. Det er fortsatt uklart hvor lang tid dette vil ta, men det burde skje relativt raskt. Innledningsvis kan det selvfølgelig hende at det vil være en god del motstand mot hans synspunkter og innholdet i hans råd. Dette er noe en må forvente, siden hans tanker og ideer ligger så langt fra den rådende oppfatning. Men Maitreyas skarpe hjerne vil gradvis skjære gjennom og avsløre svakhetene ved de rådende oppfatningene om miljøet og om sosiale, økonomiske og politiske spørsmål. Logikken og den kloke forståelsen bak hans ord vil overbevise mange og få dem til å lytte og tenke over det han sier. Samtidig vil hans energi trenge inn i hjertene til millioner av mennesker og gjøre hans enkle ord til en sannhetens åpenbaring. Ennå er det ingen som kjenner Maitreyas kjærlige kraft, ei heller kan menneskene lodde dybden i hans visdom.

Slutter opp

Etter hvert som millioner av mennesker slutter opp om hans sak og krever fred og rettferdighet gjennom rettferdig fordeling og forståelsesfulle holdninger, vil menneskene bli grepet og oppildnet av nytt håp og en lengsel etter brorskap og riktige mellommenneskelige relasjoner. De vil kreve forandringer av et hittil ukjent omfang. Regjeringer og makthavere vil bli tvunget til å reagere på kravene, og gradvis vil forsvarsverket mot forandring smuldre opp som følge av stormangrepet fra en sterk, offentlig opinion. Slik vil Maitreya ved hjelp av logikk, åpenbaring og den tilliten hans kjærlighet fremkaller, fremme den godviljen som finnes i hvert hjerte, selv om den til nå er ukjent.

Millioner

Maitreya kommer til å snakke til millioner av mennesker gjennom fjernsyn og radio, og alle vil få anledning til å ta del i hans velsignelse, som vil være en del av hver fremtreden. Slik vil mennesker over hele verden bli kjent med hans budskap, og deres hjerter vil bli oppløftet. Det vil bli mye spekulasjon rundt hans identitet og mange teorier vil bli presentert, men på ulike måter vil alle se på ham som budbringeren av det nye, en som overbringer gode nyheter og en veiviser til en måte å leve på som ligger deres hjerte nær.

Det vil selvfølgelig være dem som føler seg truet av hans ideer og som vil forsøke å stoppe hans framgang, men gradvis vil det vakre og fornuftige i hans ord inspirere menneskene i alle nasjoner til å se på ham som deres talsmann og leder. Slik vil det bli. Menneskene vil be ham snakke på deres vegne til hele verden, og Kunngjøringsdagen vil bli annonsert.

Denne dagen, ulik noen annen både før og etter, vil gi Maitreya muligheten til å røpe sitt navn, sin tittel og sin oppgave som Verdenslæreren for den nye tidsalderen, lederen av Det Åndelige Hierarkiet og den som er ventet av alle religiøse grupper. Han vil presentere seg som en venn av alle som trenger hans hjelp og veiledning, som en enkel mann som kjenner menneskenes smerte og lidelse og som ønsker å avhjelpe deres situasjon, som elsker alle fullt og helt og betingelsesløst, og som er kommet for å vise oss hvordan vi finner veien til gleden.

Slik er han som nå er i ferd med å stå frem for verden og gi sine råd til alle. Det kan hende at vi har hørt ordene før. Nå, med hans velsignelse, vil vi forstå ordenes betydning, og handle. (Share International, jan/feb 2007)

 

2006

Share International pressemelding, oktober 2006

Miracles point to the World Teacher's emergence - (PDF)

 

Share International pressemelding, september 06

More signs of Maitreya's emergence - (PDF) 

 

Share International pressemelding, juni 2006

Invisible Peril - (PDF)

 

Share International pressemelding, april 2006

Signs in abundance - (PDF)  

For pressemeldinger før 2006, se det internasjonale nettstedet

Bakgrunnsinformasjon for pressemeldinger:

I over 30 år har kunstner, forfatter og foredragsholder Benjamin Creme forberedt veien for historiens største begivenhet – tilsynekomsten av Verdenslæreren Maitreya  og hans gruppe. Millioner av mennesker rundt omkring i verden har hørt Cremes informasjon og ser forventningsfullt fram til denne store begivenheten. 

Siden 19. juli 1977 har Maitreya bodd i den asiatiske bydelen i London og gradvis stått fram for offentligheten. Han har lenge vært ventet under forskjellige navn innen alle trosretninger, og er Verdenslæreren for alle mennesker, religiøse eller ikke. 

Maitreyas ’reisende ambassadør’, Benjamin Creme, drar verden rundt med sitt budskap om håp og skaper en atmosfære av forventning for Maitreyas tilsynekomst.  I mange år er han blitt trent og har vært under oppsyn av sin egen Mester, som han er i kontinuerlig telepatisk kontakt med. Dette gir Creme tilgang til oppdatert informasjon om Maitreyas tilsynekomst og den fullstendige overbevisning som er nødvendig for å presentere denne informasjonen til en skeptisk verden. 

Maitreya fremstår som en moderne mann, opptatt av nåtidens problemer. Han arbeider i kulissene i en verden i forandring. Hans ekstraordinære energi har bidratt til en dramatisk utvikling på mange fronter: avslutningen av den kalde krigen, oppsplittelsen av Sovjetunionen, gjenforeningen av Tyskland, slutten på apartheid i Sør- Afrika. Hans energi bidrar også til sterkere krav om frihet og rettferdighet og et verdensomspennende fokus på miljøvern.

Maitreya har møtt innflytelsesrike ledere på alle felt og informert dem om sine løsninger på våre mest presserende problemer. Hans budskap kan oppsummeres slik: ”Fordel ressursene og redd verden”. Han er ikke kommet for å danne en ny religion, men som en lærer i ordets videste forstand. Han vil søke å inspirere menneskeheten til å se seg selv som en familie og til å skape en sivilisasjon basert på fordeling, økonomisk og sosial rettferdighet og globalt samarbeid.

For dem som søker tegn på hans komme har Maitreya manifestert mirakler i verdensomspennende omfang. Disse har rørt ved hjertene til millioner av mennesker og forberedt dem på hans umiddelbart forestående tilsynekomst.

Når Maitreya og hans gruppe, Visdommens Mestre, arbeider åpent i verden og tilbyr sine råd og sin veiledning, vil menneskeheten ikke bare være sikret overlevelse, men også en strålende ny sivilisasjon vil også se dagens lys.

I følge Benjamin Creme trenger vi ikke å vente lenge før vi vil se ham. Snart vil Maitreya bli intervjuet av et større amerikansk TV-selskap og hans offentlige virke vil begynne. Creme holder foredrag over hele verden, blir regelmessig intervjuet på TV og i radio, har forfattet 15 bøker – oversatt til mange språk – og er redaktør av tidsskriftet Share International som leses i over 70 land. Han mottar ikke noe honorar for sitt arbeid. Benjamin Creme tilbyr et positivt syn på framtiden – et budskap om håp for verden.