logo

En stor mulighet

av Mesteren --, gjennom Benjamin Creme

Hvert år når vårmånedene er i anmarsj, gjør Hierarkiet forberedelser for de tre fullmånefestivalene i april, mai og juni. Hvert år når tiden nærmer seg, blir planer satt i verk for å gjøre det mulig for dem som søker lyset og som ønsker å tjene, å gjøre dette på en mer fullstendig og effektiv måte. I løpet av denne våren er det vår intensjon å skape en stor virkning. Gjennom disse månedene vil energier av enorm styrke strømme mot verden. Deres høynede kraft vil muliggjøre visse tilnærminger som det er stort behov for i dag og store anstrengelser vil bli gjort for å kanalisere millioner av menneskers velvilje. På denne måten håper man å få til store endringer i menneskenes anliggende og å forhindre en ytterligere forverring mot kaos og krig.

Vi kaller denne tiden av økt aktivitet for et ’åndelig krafttak’, og i løpet av denne perioden vil all åndelig aktivitet bli forsterket mangfoldige ganger. Åndelig handling av enhver art, fra hvilken som helst tradisjon eller tro, vil bli styrket i løpet av disse månedene og mye kan oppnås dersom denne muligheten blir utnyttet fullt ut. Det påligger alle som ønsker å tjene og forbedre verden å kontakte og bruke disse kreftene og på den måten virkeliggjøre dem i sitt eget liv.

Felles ansvar

Vi søker å etablere en ny følelse av felles ansvar blant menneskene. Vi søker å gi dem smaken på forent handling. Vi etterstreber å skape de betingelser som gjør det mulig for disse to å manifestere seg samtidig og således føre til endringer. Alt er energi, kun energi eksisterer. Gjennom virkningen av disse høyere energiene på senteret som kalles Menneskeheten, forsøker vi å skape en ny atmosfære i verden. Hjelp oss å skape forhold av tillit, og formidle på den måten håp til verden. Så kjærlighetens og tillitens frø og se dem blomstre som håp og glede.

En tid for å gi

Alle kan gjøre noe for å lindre smerten til sine medmennesker. Gjør opp status av hvor du befinner deg og finn ut hva du bør gjøre. Forplikt deg nå til å gi din støtte til enhver tjenende handling og bidra med din del. Gjør denne tiden til en tid for å gi, la din vilje til å tjene komme fullt til uttrykk. Vit at når du tjener kommer du nærmere lyset og forbinder deg mer korrekt med sjelens oppgave.Innta din plass med oss og gjør det mulig å virkeliggjøre menneskenes drømmer. Velg side med oss og vær trygg på vår stimulans og hjelp. Innta din plass ved vår side og utfør gjerninger du trodde var umulige å få til.

Avgjørelsens øyeblikk

Når du ser Maitreya, vil du vite at avgjørelsens øyeblikk for verden er kommet. Han vil oppfordre alle som vil redde verden til handling. Slutt deg til rekkene av dem som handler og tjener, og tre inn i den brede, store livsstrømmen. Som aldri før er tiden kommet for å handle i tråd med dine erklærte idealer og til å manifestere visjonen som hjertet rommer. Vit at du ikke er alene, at det er millioner som omfavner de samme idealene. Forèn dere med alle som ønsker å tjene og knytt et nettverk av lys rundt kloden. Husk at du er i verden for å tjene og at det bare er gjennom tjeneste at du kan vokse. Husk at du er din nestes vokter og godta ansvaret for din nestes behov. Still dere til rådighet, som aldri før, som kanaler vi kan arbeide igjennom og som omformere av de mektige energiene som snart vil strømme til dere. På denne måten kan du sette tjenestens segl på dette livet og med tiden slutte deg til rekkene av dem som har gått før deg.