logo

Spesiell kunngjøring

Det er med sorg Share International melder at Benjamin Creme, britisk kunstner, forfatter og foredragsholder, er død. Han døde fredfullt 24. oktober 2016 i sitt hjem i London med familien rundt seg.

Gjennom arbeidet som hovedredaktør i Share International magasinet, som forfatter av mange bøker og som internasjonal foredragsholder, har Benjamin Creme vært en inspirasjon i verden ved å presentere informasjon om tilsynekomsten av verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre. Med bakgrunn i Den tidløse visdomslære gitt til verden av Helena Blavatsky, medstifter av Teosofisk Samfunn, og Alice Baileys esoteriske lære, har han utvidet og à jourført denne eldgamle kunnskapen.

Benjamin Creme arbeidet under oppsyn av en av Visdommens Mestre og viet de siste 40 årene av livet til arbeidet for tilsynekomsten av verdenslæreren Maitreya og Visdommens Mestre og inspirerte gjennom dette hundretusenvis av mennesker over hele verden. Han startet sitt offentlige arbeid i 1975. Fra 1979 holdt han foredrag over hele verden og stoppet først da han var 90 år gammel.

I 1974 introduserte han Transmission meditasjon – en ny gruppemeditasjon som både er en metode for personlig utvikling og en måte å tjene verden på.

Benjamin Creme hadde følt seg uvel lenge, men fortsatte på sin sedvanlige modige, målbevisste og humoristiske måte. Livet hans var et ekstraordinært liv viet til tjeneste. Han brakte håp til de millioner som har hørt og blitt berørt av budskapet om verdenslærerens umiddelbart forestående tilsynekomst og verdenstransformasjonen som vil følge ved skapelsen av rettferdighet og fred gjennom fordeling av ressursene.

Hans arbeid med å forberede veien for Maitreya vil fortsette gjennom de mange gruppene rundt i verden som har viet seg til denne oppgaven.

Verdenslæreren Maitreya trer inn på den offentlige arena

I juli 1977 kom Maitreya, verdenslæreren for den nye tidsalderen, fra sitt tilholdssted i Himalaya og har siden oppholdt seg i det asiatiske samfunn i London.
Etter en gradvis prosess har han nå trådt frem til full offentlighet.

Kunstner, forfatter og foredragsholder Benjamin Creme har i over 35 år forberedt menneskeheten på denne ekstraordinære begivenheten.

Star_New_York12. desember 2008 kunngjorde Benjamin Creme at en stor, strålende stjerne snart ville bli synlig på himmelen over hele verden. Stjernen ville være en budbringer om Maitreyas forestående første intervju på en større amerikansk TV-kanal. I løpet av noen uker begynte det å komme rapporter fra hele verden, både i media og på YouTube, om en uvanlig lyssterk stjerne som ofte også beveget seg eller endret farge.  

14. januar 2010 opplyste Benjamin Creme at Maitreya hadde gitt sitt første intervju på amerikansk fjernsyn og at millioner hadde hørt ham, både på TV og Internett. Benjamin Creme forklarer: Han ble ikke introdusert som Maitreya, verdenslæreren og lederen for vårt Åndelige Hierarki, men ganske enkelt som en av oss. Slik "sikrer han at folk følger og støtter ham på grunnlag av sannheten og fornuften i de ideene han fremsetter, og ikke på grunn av hans status". Han snakket med alvor om nødvendigheten av fred og at den kun kan oppnås gjennom rettferdighet og ved å dele verdens ressurser.

Maitreya har til nå gitt til sammen 169 TV-intervjuer (pr. juli 2015) 29 i USA (januar 2010 - januar 2011), 14 i Mexico (januar - september 2011), 41 i Brasil (september 2011 - januar 2013), 51 i Russland (januar 2013 - mai 2014), 34 i Kina (mai 2014 - juli 2015) samt TV-intervju i Japan, Indonesia, Vietnam, Malaysia og India. Flere er ventet å finne sted i andre land i verden.

Maitreyas åpne virke har startet.

Innen de ulike religionene er han kjent under forskjellige navn, som Kristus, Maitreya den 5. Buddha, Imam Mahdi, Messias og Krishna. Disse navnene refererer alle til ett og samme individ, nemlig Verdenslæreren Maitreya, og millioner av mennesker vet nå at læreren som oppfyller alle disse forventningene allerede lever blant oss. Han kommer ikke alene, men sammen med en gruppe åndelige lærere, i Østen kjent som Visdommens Mestre.

Maitreya er ingen religiøs leder, men en lærer og veileder i ordets videste forstand. Sammen med Mestrene vil han inspirere oss til å løse våre mest alvorlige verdensproblemer og vise oss veien ut av vår tids økonomiske, sosiale, politiske og økologiske krise. De ønsker å hjelpe oss til å ta de rette valgene slik at overgangen til den nye tid blir lettere. Stimulert av Maitreya og Mestrene kommer menneskeheten selv til å gjøre de nødvendige forandringene og skape en ny sivilisasjon basert på rettferdig fordeling av ressursene, slik at alle får dekket de grunnleggende behovene for mat, husly, helsetjenester og utdanning.

Om Kunngjøringsdagen

Informasjonen om Maitreyas tilsynekomst ble først gjort tilgjengelig for offentligheten av Benjamin Creme, som siden 1974 har formidlet fakta om denne begivenheten. Opplysninger om denne historiske hendelsen og endringsprosessen som er i gang, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon, finner du på dette Internettstedet, som i all hovedsak er en forkortet, norsk oversettelse av det internasjonale nettstedet. For mer utfyllende bakgrunnsinformasjon og oppdatering, se derfor http://www.share-international.org

SIi_coverFor kontinuerlig oppdatering anbefales også tidsskriftet Share International.MERK: Selv om navnet 'Maitreya' blir brukt av andre, er det ikke sikkert at deres oppfatning av Verdenslæreren er lik den som blir presentert på dette nettstedet. Enhver som for tiden utgir seg for å være Maitreya eller Verdenslæreren, er definitivt ikke det samme individet som vi omtaler.

En henstilling fra Share Internationals redaktører:

Selv om ingen rimelig forespørsel om å trykke opp materiale fra Share International vil bli avslått, vil vi gjøre oppmerksom på at alt stoffet er beskyttet av opphavsretten. Vi ber vennligst om at ikke noe materiale fra Share International blir lagt ut på Facebook, Twitter, personlige blogger eller nettsider. Vær vennlig å fjerne alle eventuelle artikler og informasjon hentet fra Share Internationals offisielle nettside fra slike nettsteder, ettersom de bare tjener til å skape forvirring og vanne ut virkningen av informasjonen som er unik for Share International.

Sist oppdatert: 13.11-17