logo

Verdenslæreren Maitreya trer inn på den offentlige arena


I juli 1977 kom Maitreya, verdenslæreren for den nye tidsalderen, fra sitt tilholdssted i Himalaya og har siden oppholdt seg i det asiatiske samfunn i London.
Etter en gradvis prosess trer han nå fram til full offentlighet.

Innen de ulike religionene er han kjent under forskjellige navn, som Kristus, Maitreya den 5. Buddha, Imam Mahdi, Messias og Krishna. Disse navnene refererer alle til ett og samme individ, nemlig verdenslæreren Maitreya, og millioner av mennesker vet nå at læreren som oppfyller alle disse forventningene allerede lever blant oss. Han kommer ikke alene, men sammen med en gruppe åndelige lærere, i Østen kjent som Visdommens Mestre.

Maitreya er ingen religiøs leder, men en lærer og veileder i ordets videste forstand. Sammen med Mestrene vil han inspirere oss til å løse våre mest alvorlige verdensproblemer og vise oss veien ut av vår tids økonomiske, sosiale, politiske og økologiske krise. De vil hjelpe oss til å ta de riktige valgene, slik at overgangen til den nye tid blir lettere. Stimulert av Maitreya og Mestrene kommer menneskeheten selv til å gjøre de nødvendige endringene og skape en ny sivilisasjon basert på rettferdig fordeling av ressursene, hvor alle får dekket de grunnleggende behovene for mat, husly, helsetjenester og utdanning.

Kunstner, forfatter og foredragsholder Benjamin Creme har i over 40 år forberedt menneskeheten på denne ekstraordinære begivenheten.

12. desember 2008 kunngjorde Benjamin Creme at en stor, strålende stjerne snart ville bli synlig på himmelen over hele verden. Stjernen ville være en budbringer om Maitreyas forestående første intervju på en større amerikansk TV-kanal. I løpet av noen uker begynte det å komme rapporter fra hele verden, både i media og på YouTube, om en uvanlig lyssterk stjerne som ofte også beveget seg eller endret farge.  

14. januar 2010 opplyste Benjamin Creme at Maitreya hadde gitt sitt første intervju på amerikansk fjernsyn og at millioner hadde hørt ham, både på TV og Internett. Benjamin Creme forklarer: Han ble ikke introdusert som Maitreya, verdenslæreren og lederen for vårt Åndelige Hierarki, men ganske enkelt som en av oss. Slik "sikrer han at folk følger og støtter ham på grunnlag av sannheten og fornuften i de ideene han fremsetter, og ikke på grunn av hans status". Han snakket om den absolutte nødvendigheten av fred og at det bare er gjennom rettferdig fordeling av verdens ressurser at varig fred kan oppnås.

Maitreya har til nå gitt til sammen 169 TV-intervjuer (pr. juli 2015): 29 i USA (januar 2010 - januar 2011), 14 i Mexico (januar - september 2011), 41 i Brasil (september 2011 - januar 2013), 51 i Russland (januar 2013 - mai 2014), 34 i Kina (mai 2014 - juli 2015) samt TV-intervju i Japan, Indonesia, Vietnam, Malaysia og India. Flere er ventet å finne sted i andre land i verden.

Maitreyas åpne virke har startet.

Om Kunngjøringsdagen

Informasjonen om disse unike hendelsene ble først gjort tilgjengelig for offentligheten i 1974 av Benjamin Creme. Han var grunnleggeren av Share International og døde 24. oktober 2016 i en alder av nesten 94 år. Les hele kunngjøringen fra Share International om hans død her.

På dette internettstedet finner du opplysninger om Maitreyas tilsynekomst og den endringsprosessen som er i gang, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon. Denne nettsiden er i all hovedsak er en forkortet, norsk oversettelse av det internasjonale nettstedet:

For mer utfyllende bakgrunnsinformasjon og oppdatering, se http://www.share-international.org


SIi_coverFor kontinuerlig oppdatering anbefales også tidsskriftet Share International.MERK: Selv om navnet 'Maitreya' blir brukt av andre, er det ikke sikkert at deres oppfatning av Verdenslæreren er lik den som blir presentert på dette nettstedet. Enhver som for tiden utgir seg for å være Maitreya eller Verdenslæreren, er definitivt ikke det samme individet som vi omtaler.

En henstilling fra Share Internationals redaktører:

Selv om ingen rimelig forespørsel om å trykke opp materiale fra Share International vil bli avslått, vil vi gjøre oppmerksom på at alt stoffet er beskyttet av opphavsretten. Vi ber vennligst om at ikke noe materiale fra Share International blir lagt ut på Facebook, Twitter, personlige blogger eller nettsider. Vær vennlig å fjerne alle eventuelle artikler og informasjon hentet fra Share Internationals offisielle nettside fra slike nettsteder, ettersom de bare tjener til å skape forvirring og vanne ut virkningen av informasjonen som er unik for Share International.

Sist oppdatert: 28.01-22